Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Kraj Vysočina bude v roce 2021 hospodařit s rozpočtem ve výši 14 miliard korun

Zastupitelé Kraje Vysočina 22. prosince 2020 schválili podobu rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2021. Kraj bude stejně jako v minulosti hospodařit s vyrovnanými zdroji a výdaji, tentokrát ve výši 14 miliard korun. „Rozpočet sdílených daňových příjmů Kraje Vysočina je ve výši 92 % rozpočtu daňových příjmů minulého roku. Celkové zdroje rozpočtu činí sice 111 % zdrojů loňského roku, avšak to je způsobeno zvýšenou dotací na přímé výdaje ve školství a dále tím, že kraj je nucen zapojit rezervy z minulých let,“ vysvětluje náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast ekonomiky, dopravy a silničního hospodářství Miroslav Houška.
 

 
 

Náměstek Houška zároveň upozorňuje: „ Předpokládáme, že už během prvního čtvrtletí nového roku bude muset dojít k revizi rozpočtu v souvislosti s jeho aktuální příjmovou stránkou, která může být negativně ovlivněna vývojem ekonomické situace a dopady legislativních změn vyplývajících z daňového balíčku. Už nyní byly ale výdajové kapitoly navrženy v úsporném režimu, některé kapitoly se dostaly až na hranici 90% úrovně předchozího roku.“

 

Příjmová část krajského rozpočtu je v roce 2021 posílena o 1,2 miliardy korun, které budou uvolněny z Fondu strategických rezerv a pomohou kraji s předfinancováním evropských projektů a financováním některých investičních akcí. Vyšší rozpočet na výdajové stránce vykazuje především kapitola nemovitý majetek, kde jsou už od předchozího vedení Kraje Vysočina nastaveny výdaje ve výši až 132 % předchozího rozpočtu. Je to signál, že kraj má zájem na zahájení většiny připravených investičních projektů. „Mírně navýšena je kapitola Analýz, kde kraj počítá s rozjetím projektu sdílených služeb, který nabídne Projektové kancelář Kraje Vysočina jako službu příspěvkovým organizacím kraje. Zásadní navýšení je zřejmé u kapitoly Požární ochrana a IZS – zde došlo k začlenění částky 10 miliónů korun pro řešení situace spojené s epidemiologickou situací v kraji a také je zde navržena dotace pro Policii ČR na výstavu plánovaného parkovacího domu v blízkosti krajského ředitelství,“ vyjmenovává Miroslav Houška.

 

Kapitola školství rozpočtu Kraje Vysočina je sice o 17 % vyšší než loni (jde o navýšení o jednu miliardu korun), ale jedná se o dotaci z rozpočtu MŠMT na přímé výdaje ve školství, tzn. jde o peníze, které krajským rozpočtem pouze „protečou“. Je to však signál do pedagogických řad, že vláda počítá s dalším navýšením jejich platů.

 

Údaje rozpočtu Kraje Vysočina pro rok 2021 v tis. Kč:

Zdroje celkem

14 026 899

 

 

Výdaje celkem

14 026 899

z toho kapitola:

zemědělství

3 400

školství, mládeže a sportu

7 690 605

kultura

182 497

zdravotnictví

431 679

životní prostředí

14 310

územní plánování

1 400

doprava

2 080 386

sociální věci

135 042

požární ochrana a IZS

29 780

zastupitelstvo kraje

66 602

krajský úřad

361 550

regionální rozvoj

14 644

nemovitý majetek

1 146 370

informatika

47 865

analýzy a podpora řízení

18 073

ostatní finanční operace

101 275

rezerva a rozvoj kraje

230 000

evropské projekty

1 271421

dotační politika

200 000

Zdroj: Kraj Vysočina


Rozpočet Kraje Vysočina počítá prostřednictvím Fondu Vysočiny prozatím s dotační podporou pro 27 připravených rozvojových projektů ve výši 200 miliónů korun. „Kraj i v době, kdy je pro všechny samosprávy nejasný vývoj na straně daňových příjmů a kdy všichni – tedy obce, města i kraj sestavují úsporné rozpočty, správně rozhodl zachovat systémovou dotační podporu ve Fondu Vysočiny ve výši řádově stovek miliónů korun s primárním cílením na udržení investic v regionu. Z velké části budou vyhlášeny dotační programy, které se zaměří i na rozvoj obcí,“ popisuje nastavení Fondu Vysočiny náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina Hana Hajnová a zdůrazňuje, že pro prioritní oblast obnovy venkova byl zachován Program obnovy venkova ve výši 70 miliónů korun. „Nově bude tento program nastaven tak, že bude možné krajské peníze použít i na kofinancování projektů z jiných dotačních titulů, například ministerských a dalších. Vlastní peníze, které se tak obcím podaří ušetřit na investicích, mohou zastupitelstva zapojit do svých provozních nákladů,“ dodává Hana Hajnová.

 

Největší dopravní stavby roku 2021:

 • II/128 Salačova Lhota – obchvat, dokončení
 • II/406 Třešť – ul. Revoluční, dokončení
 • II/602 Jihlava – JV obchvat
 • II/128 Lukavec – obchvat, Lukavec – hranice kraje
 • II/406 Dvorce – Telč (další část)
 • II/379 Velká Bíteš – SZ obchvat
 • II/602 Dvorce - most ev. č. 602 - 044
 • II/353 Stáj – Zhoř

 

Příklady významných staveb v roce 2021 a investičních záměrů:

 • Nemocnice Pelhřimov – Pavilon dětského, gynekologického a neurologického oddělení
 • Nemocnice Třebíč – Rekonstrukce a přístavba pavilonu operačních sálů
 • Nemocnice Jihlava – rekonstrukce stravovacího provozu a energocentra
 • Nemocnice Nové Město na Moravě – Rekonstrukce vstupního pavilonu
 • VOŠ a SŠ veterinární, zemědělská a zdravotnická, rekonstrukce školy, domovů mládeže
 • SPŠ a SOU Pelhřimov – rekonstrukce dílen na ul. Křemešnická
 • SŠPTA Jihlava – svářečská škola a výukový pavilon
 • VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou – tělocvična
 • DD Ždírec, pracoviště Jihlava
 • Muzeum Vysočiny Pelhřimov – Stavební a restaurátorské úpravy kaple Panny Marie Bolestné, výstavba návštěvnického centra Hradu Kámen

 

Návrh rozpočtu Kraje Vysočina 2021 byl součástí podkladových materiálů pro jednání Zastupitelstva Kraje Vysočina • tisk@kr-vysocina.cz 
 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 22.12.2020 / 22.12.2020 | Zveřejnit od: 22.12.2020

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze