Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Konziliární paliativní týmy sbírají data pro spravedlivější nastavení plateb od zdravotních pojišťoven

Všech pět nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina už od dubna 2019 dobrovolně shromažďuje a předává ke zpracování data týkající se práce nemocničních konziliárních paliativních týmů. Cílem této aktivity je dlouhodobě sledovat procesy péče v posledním půlroce života u nevyléčitelně chronicky nemocných pacientů a prostřednictvím jednoduchých dotazníků účelně popsat zejména průběžnou činnost nemocničních paliativních týmů. „Díky tomuto systému se bude dařit identifikovat potenciální příjemce paliativní péče, sledovat a zdůvodnit správnost indikace paliativní péče, její průběh a ukončení včetně zhodnocení výsledku,“ uvádí k problematice související s nastavováním zdravotně-sociálního pomezí Vladimír Novotný, náměstek hejtmana Kraje Vysočina.
 

 
 

Informace zaznamenané konziliárními paliativními týmy přinášejí cenná data o kvalitě života pacienta v terminálním stádiu onemocnění a nabídnou zhodnocení zpětné vazby k provedeným lékařským zákrokům. Možnost zpětného dotazování oslovením rodiny a pozůstalých dává novému systému přesah do širšího rámce poskytované péče a umožní zkvalitňování její organizace a řízení. Tento způsob mapování konkrétních výkonů pořizují nemocnice na Vysočině zatím jako jediné v ČR, finančně jej podporuje pouze Kraj Vysočina. „Činnost konziliárních týmů totiž nemá úhradu v pojištění. Pokud dokážeme nasbírat exaktní data o přínosu těchto týmů v podobě generování úspory v systému, zamezení zbytečných hospitalizací, zvýšení kvality života, budeme mít v ruce argumenty, na které budou schopny zdravotní pojišťovny reagovat.

 

Pro kraj, jako zřizovatele pěti nemocnic, které mimo jiné poskytují paliativní péči, je průběžný monitoring velice cenný nejen pro mapování zásadních změny v čase, ale i pro nastavení kapacit oddělení. Nemocnice v současném regionálním systému zdravotně-sociální péče o závažně chronicky nemocné hraje, zvláště v posledním roce jejich života, klíčovou roli z hlediska indikace, nastavení efektivity a kvality poskytované péče. Kvalitní podpora sociálních služeb se odvíjí od správného nastavení adekvátní zdravotní péče.

 

  • Tomáš Singer, odbor zdravotnictví
    Krajský úřad Kraje Vysočina
    e-mail: tisk@kr-vysocina.cz
 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 17.12.2020 / 17.12.2020

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies