Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Obce se mohou i v příštím roce zapojit do dotačního programu MPSV „Obec přátelská rodině a seniorům“

Tento celostátní dotační titul vyhlašuje MPSV každoročně a obce v něm mají možnost získat nemalé finanční prostředky na prorodinné a seniorské aktivity. „Každoročně v této dotační soutěži obsazují obce Kraje Vysočina přední příčky a pevně věřím, že tomu tak bude i v roce 2021. Podpora prorodinné a seniorské politiky je jednou z krajských priorit, kterou se snažíme přenášet i na místní a obecní úroveň a s obcemi intenzivně v této oblasti spolupracujeme,“ sdělil k dotačnímu titulu radní Kraje Vysočina pro oblast sociálních věcí Jan Tourek.
 

 
 

O dotační titul se mohou ucházet obce, které realizují rodinné a seniorské aktivity či opatření, která mají preventivní a podpůrný charakter, přispívají k bezproblémovému fungování rodin a komunity, posilují  její stabilitu a soudržnost, zkvalitňují rodinné i sousedské vztahy, přispívají  k harmonizaci pracovního a soukromého života, předcházejí ohrožení rodin  a posilují jejich stabilitu a soudržnost, předcházejí sociálnímu vyloučení  a podporují aktivní, smysluplný a důstojný život seniorů v jejich vlastním sociálním prostředí a rozvoj pečovatelských kompetencí u všech generací. Podporované aktivity a opatření bezprostředně reagují na potřeby rodin a seniorů v místě,  kde žijí a mohou být zacíleny také na rozvoj rodinné politiky a politiky stárnutí  na komunální úrovni. Kladně je hodnocena rovněž spolupráce obce s nestátními neziskovými organizacemi na podporu rodiny a seniorů a dalšími aktéry v této oblasti.

 

Materiály a termíny pro podání žádostí včetně metodických pokynů k dotačnímu titulu naleznete zde https://www.mpsv.cz/web/cz/obec-pratelska-rodine-a-seniorum-2021.


  • Stanislava Holbová, odbor sociálních věcí
    Krajský úřad Kraje Vysočina
  • e-mail: tisk@kr-vysocina.cz
 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 15.12.2020 / 15.12.2020

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies