Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Pohled na lesní hospodářství v roce 2021

Pohledem meteorologů a dle výstupů z měřících stanic, tak letošní rok byl nadprůměrný z pohledu srážek. Obdobně srážkově vydatný byl naposledy rok 2010, kdy v našem kraji napršelo 842 mm. Následující roky byly výrazně srážkově chudší, což znamenalo značné navýšení srážkového deficitu. Ke konci listopadu letošního roku byl průměrný úhrn srážek v Kraji Vysočina 804 mm, což je 131 mm a 119 % nad dlouhodobým normálem.
 

 
 

Toto je dobrá zpráva pro naši přírodu, po několika suchých letech. Předchozí sucho nepochybně přispělo k probíhající kůrovcové kalamitě, která zasáhla nejen Českou republiku, ale i další státy Evropy. Z pohledu ČR je Kraj Vysočina jedním z nejvíce zasažených krajů, především pak s ohledem na rozsáhlou lesnatost území. Nadprůměrně srážkově bohatý rok 2020 nepochybně pomůže ke zmírnění této kalamity, bohužel ale problém nevyřeší. Podle odborníků bude současný kalamitní stav trvat ještě další minimálně dva roky a významně ovlivní vzhled našeho kraje. Množství srážek ovlivnit nedokážeme, dokážeme ale současnou situaci částečně řešit a pracovat s informacemi do budoucna. Před vlastníky lesů stojí aktuálně velký úkol, a to v co nejkratší době zpracovat kůrovcem napadené dříví. V ideálním případě tzv. dostat ven z lesa veškeré napadené stromy. Sám se v oblasti hospodaření v lesích pohybuji téměř 15 let a je mi tedy jasné, že se současnými lidskými a technologickými kapacitami, navíc v období problematického prodeje dřevní hmoty, je tento úkol velmi těžký. Ti, kdo v minulosti investovali do technologií, nepochybně kladně hodnotí toto své předchozí rozhodnutí. Také Kraj Vysočina v roce 2017 financoval ze svého rozpočtu ve výši 11 mil. Kč novou drobnou lesní techniku, jako podporu pro vlastníky a nájemce lesů ke zdolávání kůrovcové kalamity.


Podle mého názoru až příští kalendářní roky ukážou skutečný rozsah a ovlivnění krajiny kůrovcovou kalamitou. Pokud se vlastníkům lesů nepovede jejich úkol splnit, s velkou pravděpodobností přijde Vysočina o téměř veškeré smrkové starší porosty. Všichni bychom si z této situace měli vzít ponaučení do budoucnosti a přehodnotit svůj dosavadní způsob hospodaření, abychom předávali dalším generacím nové lesy s pestrou dřevinnou skladbou, odolnější vůči klimatickým změnám. Také Kraj Vysočina se podílí na plnění tohoto úkolu a pomáhá vlastníkům lesů. V roce 2020 administroval žádosti vlastníků lesů o finanční příspěvky na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity  v nestátních lesích a během I. pololetí řešil necelé 2 tisíce žádostí za 565 mil. Kč a ve II. pololetí necelé 4 tisíce žádostí za 1,5 miliardy Kč a tato administrace není ještě dokončena. Dále administroval finanční příspěvky podle NV č.30/2014 Sb., a to celkem 1 864 žádostí za 138 mil. Kč. Během roku 2020 probíhala administrace dotací z Fondu Vysočiny s názvem Hospodaření v lesích 2019 II. s celkovým počtem žádostí 1 277 ve výši 89 972 463 Kč. Zároveň v roce 2020 byly přijímány žádosti o dotaci s názvem Hospodaření v lesích 2020, kdy bylo přijato 1 086 žádostí a požadovaná finanční částka 74 644 797 Kč. Tyto žádosti budou po ukončení a předání závěrečných zpráv do března roku 2021 dokončeny. Ministerstvo zemědělství převzalo všechny podstatné předměty finanční podpory v lesním hospodářství do Nařízení vlády č.30/2014 Sb. Z tohoto důvodu v roce 2021 bude Kraj Vysočina navrhovat jiný finanční systém podpory pro vlastníky lesů, než byl ve Fondu Vysočiny a průběžně o tom bude informovat. 


  • Lukáš Vlček, náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast životního prostředí a zemědělství
 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 14.12.2020 / 14.12.2020

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies