Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Odborná diskuze o polytechnickém vzdělávání

Začátkem týdne se na Vysoké škole polytechnické Jihlava uskutečnila oborná diskuze k tématu polytechnického vzdělávání. O jeho vztahu k rozvoji regionu a významu při naplňování Inovační strategie ČR 2019–2030 diskutovala řada odborníků z veřejného, vzdělávacího i firemního sektoru. Kraj Vysočina dlouhodobě podporuje polytechnické vzdělávání, a to jak na úrovni předškolního, základního i středního vzdělávání. Jedná se o aktivity realizované v rámci systémových projektů, jako například IPO nebo Krajský akční plán vzdělávání, tak aktivity popularizačního typu, zapojující různé stavebnicové systémy do výuky na různých stupních vzdělávání – stavebnice Roto, Merkur a Teifoc, Lego Mindstorms, nebo složitější stavebnicové systémy pro střední školy typu Kaipan.
 

 
 

Právě projekt Kaipanů neboli Postav si své auto byl prvním popularizačním projektem pro střední školy, na které navázaly další projekty jako Postav si svůj náklaďák, Postav si svůj traktor. Na těchto aktivitách se podílí řada významných regionálních firem. Jejich zapojení do vzdělávacího systému je pro rozvoj polytechnického vzdělávání zásadní, a to jak z pohledu vzdělávání žáků a studentů, tak také vyučujících. Významné postavení v oblasti polytechnického vzdělávání má samotná Vysoká škola polytechnická Jihlava.  Tato profesně orientovaná vysoká škola neuniverzitního typu, poskytuje různorodé studijní programy, které realizuje za intenzivní spolupráce s aplikační sférou. Jedná se o jedinou vysokou školu v kraji, kterou Kraj Vysočina podporuje již od jejího vzniku, a to jak v oblasti zvyšování konkurenceschopnosti jejích studentů, tak v oblasti infrastrukturního dovybavení.

„Kraj Vysočina má i nadále zájem posilovat postavení VŠPJ v rámci kraje, stejně tak její rozvoj v oblasti nabízených vzdělávacích oborů. Důležitá je také spolupráce se středními školami, například při realizaci společných projektů nebo odborných stáží studentů a pedagogů na vysoké škole a vědeckovýzkumných pracovištích,“ uvádí Jan Břížďala, krajský radní pro oblast školství, mládeže a sportu.

„Ve vazbě na celkový rozvoj regionu lze význam Vysoké školy polytechnické Jihlava spatřovat také v oblasti rozvoje vědy, výzkumu a inovací, rozvoji služeb nezbytných pro zajištění veřejné správy, socioekonomických oblastech, oblasti mezinárodní spolupráce nebo v oblasti kulturního a ekonomického rozvoje celého regionu,“ doplňuje Hana Hajnová, první náměstkyně hejtmana pro oblast regionálního rozvoje.

 

V rámci kulatého stolu byla dále prezentována celá řada zajímavých příkladů konkrétní spolupráce firem a škol na různých úrovních vzdělávání od mateřských po vysokou, a různého oborového zaměření v oblasti polytechnické výchovy.   • Iveta Fryšová, odbor regionálního rozvoje
    Krajský úřad Kraje Vysočina
  • tisk@kr-vysocina.cz 

 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 8.12.2020 / 8.12.2020

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze