Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Domovy pro seniory umožní rodinám a blízkým návštěvy, ale připravte se na přísné podmínky

Některé domovy pro seniory zřizované Krajem Vysočina umožní od soboty 5. prosince 2020 návštěvy blízkých a příbuzných klientů, o které pečují. Zásadní pro toto naléhavě očekávané uvolnění v přísném epidemiologickém režimu v zařízeních, která pečují o nejohroženější populační skupinu, bude podmíněno příznivou situací v každém jednom zařízení. O umožnění bezpečných návštěv bude v případě krajem zřizovaných sociálních zařízení rozhodovat ředitel instituce.
 

 
 

Příbuzní klientů domovů pro seniory na Vysočině budou muset důkladně sledovat www stránky zařízení, která pečují o jejich blízké, a bezezbytku dodržovat a respektovat podmínky, které zařízení stanoví pro absolvování návštěvy. V řadě případů budou návštěvy probíhat s nutnými omezeními a kompromisy ze strany zařízení i rodiny. Děkujeme předem za jejich respektování. „Mírné obavy mají provozovatelé pobytových sociálních zařízení z nárazové návštěvnosti, která je dána předchozí dlouhou izolací klientů. Téměř jistě proto vedení domovů přistoupí na nutnou rezervaci návštěv, aby se dostalo na všechny zájemce z řad příbuzných, někde bude na návštěvu časový limit a pravděpodobně bude třeba akceptovat i omezený počet osob při jedné návštěvě,“ uvedl Jan Tourek, radní Kraje Vysočina pro oblast sociálních věcí. Zároveň však připomíná některá POVINNÁ pravidla: návštěva musí mít oficiálně platný negativní test na koronavirus ne starší než 48 hodin nebo potvrzení od lékaře, že v předchozích 90 dnech byla pozitivně testována a izolována s covidem, příchozí musí mít po celou dobu návštěvy respirátor minimální účinnosti FFP2, nesmí vykazovat žádné příznaky onemocnění covid a musí dbát zvýšené hygieny.

 

Některá z krajských zařízení budou nabízet příchozím návštěvám provedení antigenních testů, na tuto skutečnost je však třeba se předem v zařízení informovat a tuto službu si rezervovat s předstihem. Testování návštěv bude možné pouze v případě přítomnosti a kapacity proškoleného zdravotníka a dostatku antigenních testů. Jan Tourek upozorňuje, že některé z domovů nemají v současné době dostatek pracovníků a nemohou návštěvám provedení antigenních testů zajistit nebo jej mohou zahájit až k pozdějšímu datu.

 

„Vedení Kraje Vysočina vnímá potřebu obnovení návštěv v sociálních zařízeních, neboť to bude mít zásadní vliv na zlepšení psychiky klientů. Apeluje však zároveň na blízké a rodinné příslušníky seniorů v péči sociálních zařízení, aby respektovali podmínky nastavené ředitelstvími domovů, zvážili frekvenci návštěv s přihlédnutím k velikosti zařízení a časovým možnostem personálu, který je po dlouhých měsících intenzivní práce vyčerpán a jemuž také patří právo na odpočinek a radost z Adventu,“ zdůrazňuje hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek.  • tisk@kr-vysocina.cz  

 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 4.12.2020 / 4.12.2020

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze