Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Odpady Vysočiny

Mobilní verze webu

Kraj pořádá seminář Dotační příležitosti pro obce na rok 2021

Kraj pořádá seminář Dotační příležitosti pro obce na rok 2021
Kraj Vysočina ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR a Centrem pro regionální rozvoj ČR připravuje již tradiční seminář, který se zaměří na aktuální možnosti financování rozvojových projektů zejména měst a obcí. Seminář se koná pod záštitou Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina a je určen zástupcům obcí, od nejmenších až po statutární město Jihlavu, dále pak mikroregionů a místních akčních skupin na Vysočině. S ohledem na stávající epidemiologickou situaci proběhne letošní ročník semináře on-line formou. „Na virtuální setkání se starosty i dalšími regionálními partnery se těším již příští čtvrtek 3. prosince od 13 hodin,“ uvedla Hana Hajnová, náměstkyně hejtmana kraje pro oblast regionálního rozvoje.
 

 
 

„Smyslem semináře je přiblížit starostům a dalším významným regionálním partnerům, v jakých programech a výzvách budou moci v příštím roce čerpat prostředky na své rozvojové potřeby,“ dodala náměstkyně Hana Hajnová. Na konferenci přijala pozvání zástupkyně Ministerstva pro místní rozvoj ČR, která seznámí starosty s připravovanými národními dotačními programy na rok 2021, s důrazem na program Podpora rozvoje regionů 2021, kde jsou pro obce připraveny 3 mld. Kč na financování projektů ke zlepšení kvality života a atraktivity obecního prostoru. Téměř 2,5 mld. Kč jsou zde určeny pro projekty nejmenších obcí do 3 000 obyvatel, v oblastech jako jsou obnova místních komunikací, sportovní infrastruktury, rekonstrukce budov, místa aktivního a pasivního odpočinku či podpora dostupnosti služeb. Na podporu z národních dotací dosáhnou také středně velké obce do 10 000 obyvatel, jež budou moci využít 420 mil. Kč na obnovu místních komunikací nebo sportovní infrastruktury. Pro obce s více než 10 000 obyvateli je pak určeno 151 mil. Kč na obnovu místních komunikací. Vedle toho ministerstvo na rok 2021 počítá např. i s podporou revitalizace území, se zaměřením na demolice budov  v obcích s rizikem vzniku sociálně vyloučených lokalit, či podporou odstraňování bariér v budovách domů s pečovatelskou službou či budovách městských a obecních úřadů.


V rámci programu semináře zazní rovněž aktuální informace k čerpání v rámci tzv. kotlíkových dotací a k možnostem podpory z Integrovaného regionálního operačního programu v období 2021–2027.


Podrobnosti k připravovanému semináři jsou připojeny v příloze. Zájemci o účast mohou kontaktovat Lenku Matouškovou (e-mail Matouskova.L@kr-vysocina.cz, tel. 724 650 278), od které následně včas obdrží odkaz pro přihlášení do on-line prostředí a další nezbytné organizační pokyny.


  • Lenka Matoušková, odbor regionálního rozvoje
    Krajský úřad Kraje Vysočina
  • tisk@kr-vysocina.cz 

 

Odkazy

 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 27.11.2020 / 27.11.2020

 

Cesta: Titulní stránka > Odpady Vysočiny

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze