Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Telč uspěla v republikové soutěži o Křišťálovou popelnici

Telč uspěla v republikové soutěži o Křišťálovou popelnici
Do celostátního užšího výběru soutěže o Křišťálovou popelnici postoupili automaticky vítězové z krajských soutěží, celkem bylo za každý kraj nominováno sedm nejlepších obcí. Obrovský úspěch zaznamenala Telč, když se umístila v kategorii nad 5 000 obyvatel na stříbrné příčce. V už 16 ročníku odpadářské soutěže pro obce byla hodnocena data za kalendářní rok 2019. Komplexně se posuzovalo nejen množství vytříděného odpadu na osobu pro každou komoditu, poměr tříděného odpadu a komunálního odpadu, hustota sběrné sítě (včetně pytlového sběru a individuálních nádob), ale také jaké jsou v obci vytvořené celkové podmínky pro nakládání s odpady.
 

 
 

Na čem je založený úspěch Telče? „Obce a města na území Mikroregionu Telečsko nakládání s odpady řešily každý samostatně. Základním problémem se však ukázala jejich závislost na nadnárodních společnostech. Proto se 11 obcí, 2 městysy a město Telč rozhodly založit v roce 2015 dobrovolný svazek obcí OBĚHOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ RENESANCE, který posléze založil společnost OHR Services s.r.o., která efektivně ve svazku odpadové hospodářství řeší. V rámci nových opatření doplnil svazek klasickou sběrnou síť v Telči o dobrovolný svoz odpadu od domu, včetně bonusového motivačního systému založeném na skutečném množství odpadu svezeném od jednotlivých domácností. Také se uskutečnila řada besed, informačních dnů ve školách i pro širokou veřejnost a vytvoření webových stránek shrnující veškeré informace týkající se problematiky nakládání s odpady a všechny další související oblasti životního prostředí. Občané města Telče mají možnost vyzvednout si zdarma tašky na tříděný odpad. Vedle správného třídění odpadů jsme se zaměřili i na snížení produkce odpadů. Při akcích ve městě, především pak při té tradiční Prázdniny v Telči využíváme opětovně použitelné kelímky, ke kterým jsme pořídili i mobilní myčku,“ shrnul vývoj odpadového hospodářství v Telči místostarosta Pavel Komín.

 

V loňském roce vytřídil každý obyvatel Kraje Vysočina dohromady 56 kilogramů papíru, plastu, nápojových kartonů, čirého a barevného skla, což je o 4,7 kilogramu více, než je průměr ČR. Včetně kovů je to 78,4 kg. Kraj Vysočina tak obhájil v pomyslném hodnocení krajů loňské druhé místo. Kraj Vysočina má mezi ostatními kraji ČR nejhustší sběrnou síť. Vedle vlastních nákladů obcí a svozových firem, dlouhodobým výpůjčkám kontejnerů od společnosti EKO-KOM, a.s., jsou i z krajského Fondu Vysočiny spolufinancovány projekty na pořízení nových nádob, zpevnění ploch pod nádoby, opravy a čištění nádob nebo aktivity na předcházení vzniku odpadů a vzdělávání široké veřejnosti. Taková opatření mají pozitivní vliv na samotnou účast obyvatel kraje na třídění odpadů a na jejich zodpovědném přístupu k odpadům vůbec. Dlouhodobé statistiky to dokazují také a díky ukázněným občanům, zodpovědné práci obcí a měst, ale také svozových firem patří náš kraj dlouhodobě mezi nejlepší v Česku.

 

Kraj Vysočina blahopřeje Telči ke skvělému umístění a děkuje všem obcím a jejím občanům, že třídí svůj odpad zodpovědně!


FOTO: Místostarosta Telče Pavel Komín

komín 

diplom 

  • Více informací Eva Navrátilová, odbor životního prostředí a zemědělství
    Krajský úřad Kraje Vysočina
  • tisk@kr-vysocina.cz 
 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 19.11.2020 / 19.11.2020

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina > Servis pro

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies