Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Další finanční prostředky OP INTERREG V-A Rakousko – Česká republika 2014–2020 míří na Vysočinu

Začátkem listopadu se uskutečnil už 10. Monitorovací výbor programu spolupráce Interreg V-A Rakousko – Česká republika 2014–2020, který se mimo jiné zabýval schvalováním nových přeshraničních projektů vhodných pro podporu z tohoto programu. Členové monitorovacího výboru diskutovali o 10 předložených projektech ve dvou prioritních osách, a to Životní prostředí a zdroje a Spolupráce institucí a síťování. Nakonec bylo schváleno sedm projektů za 3 miliony EUR, dvě podání byla zamítnuta a jeden projekt pozastaven pro dopracování. Území spolupráce je tvořeno na české straně kraji Jihočeským, Jihomoravským a Krajem Vysočina a v Rakousku zeměmi Horní a Dolní Rakousko a městem Vídeň.
 

 
 

Nově schválené projekty se zaměřují například na spolupráci v oblasti cestovního ruchu, na adaptaci na změnu klimatu nebo digitalizace ve veřejné správě. „Program běží dál a stále je zde možnost připravovat nové přeshraniční projekty. V programu zbývá ještě přibližně sedm milionů EUR, doufám, že toho žadatelé z Vysočiny ještě využijí,“ uvedl Pavel Pacal, náměstek hejtmana pro oblast regionálního rozvoje. Aktuální termín pro předkládání projektových žádostí je stanoven na 15. ledna 2021. Projekty musí být ukončeny do konce roku 2022. Současně běží také intenzivní příprava nového programu Interreg Rakousko – Česká republika pro období 2021–27. Je však nutné počítat s tím, že nový program neodstartuje dříve než v roce 2022.

 

V případě zájmu mohou zájemci kontaktovat regionální koordinační místo programu Interreg V-A Rakousko – Česká republika pro Kraj Vysočina: Odbor regionálního rozvoje, Mgr. Oldřich Sklenář, mobil: +420 724 650 149, tel.: +420 564 602 562, email: sklenar.o@kr-vysocina.cz.  • tisk@kr-vysocina.cz 
 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 9.11.2020 / 9.11.2020

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze