Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Jiří Běhounek - hejtman Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Kraje dostanou od lékařských fakult nové seznamy „volných“ mediků

Kraje dostanou od lékařských fakult nové seznamy „volných“ mediků
Hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek tento týden absolvoval jednání se zástupci koordinátorů dobrovolníků osmi lékařských fakult. „Došlo k jednoznačné dohodě, že oslovování mediků kvůli jejich nasazení v lůžkových zařízeních budou kraje provádět na základě nově dodaných seznamů, které koordinátoři očistí od osob zasmluvněných a nově v nich budou figurovat pouze studenti z konkrétního kraje, kteří ještě nemají uzavřenou pracovní dohodu nebo nařízenou pracovní povinnost,“ uvedl hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek.
 

 
 

Z jednání vyplynulo, že studenti preferují pro úpravu pracovního vztahu spíše dohody, využití institutu nařízení práce jen ve výjimečných případech. „Zcela nepřijatelná by byla praxe, aby nařízená práce přerušila už realizovanou pomoc na základě pracovní dobrovolné dohody,“ upozornil Jiří Běhounek. Informace byla předána všem členům Asociace krajů ČR.

 

V říjnu bylo vydáno resp. podepsáno hejtmanem Kraje Vysočina Jiřím Běhounkem celkem 202 pracovních příkazů medikům nebo studentům zdravotních škol, z toho 154 do nemocnic a 48 do sociálních zařízení.

Za listopad bylo v našem regionu zatím vydáno 26 příkazů do nemocnic. Alespoň jednu směnu má odpracováno 94 zdravotníků v nemocnicích a 39 v sociálních službách.

Podle dřívějších informací je ze strany nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina zájem o výpomoc cca 50 zdravotníků na každou nemocnici. Tento počet se v čase mění v závislosti na nařízených karanténách a nemocnosti kmenových zaměstnanců.

Pokud jde o pracovní příkazy do sociálních zařízení týkající se studentů sociálních oborů bylo jich v říjnu na Vysočině podepsáno a vydáno 19. Je třeba zmínit, že celá řada studentů sociálních oborů už v sociálních službách pomáhá na základě zmíněných dobrovolných dohod.

 

  •  tisk@kr-vysocina.cz
 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 6.11.2020 / 6.11.2020

 

Cesta: Titulní stránka > Jiří Běhounek - hejtman Kraje Vysočina

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze