Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Martin Hyský - radní Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Vlhký a mírný podzim napomáhá zalesňování

Vlhký a mírný podzim napomáhá zalesňování
Letošní rok, kromě měsíce dubna, přinesl na Vysočinu dostatek dešťových srážek, a to výrazně napomohlo zalesňování po těžbě kůrovcového dřeva. Sazenice lesních dřevin, pokud s nimi bylo dobře manipulováno, měli výbornou ujímavost a ztráty byly minimální. Negativně se projevil pouze dubnový přísušek, nebo naopak trvalé zamokření půd, které na některých místech znamenalo u sazenic odumření kořenů. Příznivé období pro zalesňování je i nyní díky vlhkému a zatím mírnému podzimu.
 

 
 

Paseky po těžbě jsou osazovány jak listnáči, tak i jehličnany. Přibližně 50% zastoupení smrku v nových porostech je výrazný odklon od dřevinné skladby lesů na Vysočině před kůrovcovou kalamitou. Dříve byly lesy tvořeny smrkem více než ze 70 %. „Je třeba, aby podíl smrku dále klesal a lesy se díky druhové pestrosti stávaly stabilnějšími. Nejsme v situaci jako naši předkové, kteří na počátku minulého století zakládali lesy v nesrovnatelně jiných klimatických podmínkách. Je třeba brát vážně modely avizovaných klimatických změn a přijmout doporučení odborníků,“ uvedl Martin Hyský, radní pro oblast lesního a vodního hospodářství, zemědělství a životního prostředí.

 

Ze statistik Kraje Vysočina vyplývá, že vlastníci se snaží obnovit svůj  les v co možná nejkratší době, což je patrné i na rostoucím množství žádostí o dotace z krajského rozpočtu. V roce 2017 byly administrovány požadavky  ve výši 10,56 mil. Kč a v roce 2019 téměř za 90 mil. Kč. Obdobný nárůst se projevil také v žádostech o finanční příspěvky podle Nařízení vlády č. 30/2014 Sb., tedy ze státního rozpočtu, kdy v letošním roce bylo podáno za Vysočinu 1 864 žádostí za 138 mil. Kč oproti dříve běžným 30 mil. Kč.

 

Více informací k tématu kůrovec zde.

  


  • Jiří Bartoš, odbor životního prostředí a zemědělství
    Krajský úřad Kraje Vysočina
  • tisk@kr-vysocina.cz 
 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 6.11.2020 / 6.11.2020

 

Cesta: Titulní stránka > Martin Hyský - předseda výboru pro rozvoj strategických projektů, životní prostředí a MA 21 > Tiskové zprávy

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze