Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro novináře

Mobilní verze webu

Mohou myslivci i přes přijímaná opatření pokračovat v lovu zvěře?

Mohou myslivci i přes přijímaná opatření pokračovat v lovu zvěře?
Letošní rok je v mnoha ohledech jiný než ty přechozí. Do našich životů zasáhl COVID 19, a to doslova do všech jeho oblastí. Jsou přijímána opatření, která ovlivňují snad všechny naše činnosti, výkon práva myslivosti nevyjímaje. Ministerstvo zemědělství, jako ústřední orgán státní správy myslivosti, vydalo společně s Ministerstvem zdravotnictví stanovisko k textu Usnesení vlády České republiky, přijatému dne 26. 10. 2020. Jeho plné znění lze najít na webových stránkách Ministerstva zemědělství. V Kraji Vysočina je v současné době 525 honiteb a 7814 držitelů platných loveckých lístků trvale vykonávajících v honitbě právo myslivosti.
 

 
 

Ze stanoviska ministerstva zemědělství mimo jiné vyplývá, že nejen individuální lov, ale i lov společný (ať už drobné, nebo spárkaté zvěře) lze realizovat, samozřejmě za dodržení určitých podmínek. Mezi ně patří například zdržení se navazujících a souvisejících společenských shromáždění. Účastníci lovu jsou povinni dodržovat příslušná opatření – nošení roušek, dodržování dalších hygienických zásad, jako je zdržení se podávání rukou atd. Ve stanovisku se zároveň na dotčené osoby apeluje, aby zodpovědně zvažovaly nutnost provádění těchto činností a usilovaly, aby se konaly jen za účasti nezbytného množství osob.

 

S ohledem na trvale se vyvíjející situaci lze doporučit sledovat aktuální stav na webových stránkách Ministerstva zemědělství.  

 

 

 

  • Více informací: Jiří Bartoš, odbor životního prostředí a zemědělství
    Krajský úřad Kraje Vysočina
    tel.: 564 602 264, e-mail: bartos.j@kr-vysocina.cz
  • tisk@kr-vysocina.cz 
 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 30.10.2020 / 30.10.2020

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro novináře > Tiskové zprávy > 2020 > Říjen

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze