Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro novináře

Mobilní verze webu

Současná omezení dopadají také na oblast pohřebnictví

Současná omezení dopadají také na oblast pohřebnictví
V souvislosti s postupně se zpřísňujícími protiepidemickými opatřeními na území České republiky a zároveň blížícími se svátky, při kterých vzpomínáme na zemřelé, je vhodné si připomenout a shrnout omezení týkající se oblasti pohřebnictví.
 

 
 

Provozování pohřební služby a krematoria – provozovatelé těchto služeb mají výjimku ze zákazu maloobchodního prodeje a prodeje služeb v provozovnách stejně jako na jaře. Jsou však povinni aktivně bránit tomu, aby se zákazníci zdržovali v kratších vzdálenostech, než jsou 2 metry, musí zajistit řízení případných front čekajících a taktéž musí zajistit umístění dezinfekčních prostředků u často dotýkaných předmětů.

Provádění balzamací a konzervací těl zemřelých taktéž není zakázáno a zakázáno není ani vystavování těl zemřelých, pokud u nich nebyla prokázána nákaza onemocněním COVID-19.

 

Konání pohřbu a návštěva hřbitova – omezení volného pohybu osob se tentokrát dotklo i pohřbů, kde je účast možná jen v počtu ne vyšším než 10 osob (včetně zaměstnanců pohřebních služeb, smutečního řečníka apod.). Samozřejmostí by pak mělo být i dodržování nezbytné ochrany dýchacích cest či zachovávání odstupu od dalších osob, což v praxi znamená i omezení ve fyzickém projevu kondolence.

Na základě opatření vlády platí na území České republiky zákaz volného pohybu osob, ale jednou z jeho výjimek je i návštěva hřbitova. I v tomto případě je však zapotřebí respektovat další související opatření. Návštěvu hřbitova tak lze realizovat jen v době od 5:00 hod. do 20:59 hod. a při kontaktu s dalšími osobami je nezbytné udržovat vzájemný odstup a dbát na používání ochranných prostředků dýchacích cest.

 

Nakládání s lidskými pozůstatky osob zemřelých v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19 (či podezřením na ně) – i nadále platí, že onemocnění COVID-19 nespadá do kategorie vysoce nakažlivé nemoci ve smyslu zákona o pohřebnictví, u zemřelých s potvrzeným nebo předpokládaným onemocněním COVID-19 tudíž není důvod k zamezení pohřbívání jejich těl do země, a to i v běžném transportním vaku (byť s některými omezeními). O způsobu nakládání s lidskými pozůstatky rozhoduje vždy lékař provádějící prohlídku těla zemřelého a pohřební služba je povinna se řídit jeho pokyny, případně i pokyny orgánu ochrany veřejného zdraví. Pozůstalí tak musí v případě pohřbení do hrobu nebo hrobky mnohdy počítat s některými omezeními či prodlevami. K nakládání s těly zesnulých osob s potvrzenou nákazou COVID-19 vydala své stanovisko i Klinická skupina COVID MZ, která problematiku řeší od specifické péče těsně po úmrtí až po případnou pitvu. Ministerstvo pro místní rozvoj navíc považuje za nezbytné prodloužit v takových případech tlecí dobu u konkrétního hrobu zápisem do hřbitovní knihy, ze kterého musí být zřejmé, že jde o COVID-19 pozitivní tělo, přičemž je zapotřebí uvést i údaj o použitém vaku. Rakev s tělem zemřelého ve vaku je dle ministerstva vhodné uložit hlouběji, než je obvyklé.

 

hřbitov 

  • Daniel Trtík, oddělení právní a krajského živnostenského úřadu
    Krajský úřad Kraje Vysočina
  • tisk@kr-vysocina.cz 
 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 30.10.2020 / 30.10.2020

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro novináře > Tiskové zprávy > 2020 > Říjen

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze