Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

ISSS vs. aktuální projekty Kraje Vysočina v oblasti informačních technologií

ISSS vs. aktuální projekty Kraje Vysočina v oblasti informačních technologií
Rok 2020 z důvodu jarní i podzimní pandemické situace nepřeje konání odborných konferencí, proto také letošní ročník dlouholeté konference Internet ve státní správě a samosprávě, která se každoročně koná v Hradci Králové a jíž je Kraj Vysočina spolupořadatelem, byl zrušen. Krajský odbor informatiky prostřednictvím webu představuje projekty, které plánoval na letošním ročníku prezentovat.
 

 
 

Automatický systém procesů spojených s organizací testování na COVID-19

Celý systém testování je už od dubna 2020 v Kraji Vysočina plně automatizován pomocní vlastních aplikací. První aplikací je covid.kr-vysocina.cz, která zajišťuje řízený proces testování potenciálních pacientů. Na základě informací od pacientů vystavují lékaři zapojení do systému žádost o provedení testu, po schválení žádosti ze strany krajské hygienické stanice je pacient informován o místě a čase testu, po vyhodnocení testu je výsledek zadán laboratoří do stejného systému a pacient je o výsledku informován prostřednictvím SMS. Souhrnná data jsou následně distribuována národním systémům (eŽádanka, ISIN) k dalšímu statistickému zpracování. Velkou výhodou této aplikace je uživatelská přívětivost a jednoduché ovládání, vedle toho také technologická nezávislost na národních systémech, což zajišťuje 100% funkčnost i v případě výpadků národních systémů. Tuto COVID aplikaci používají i další zdravotní subjekty v Česku, neboť ji Kraj Vysočina nabídl k bezplatnému využití.

Druhou aplikací je odbery.kr-vysocina.cz, která zajišťuje celý proces testování pro samoplátce. V tomto případě samoplátce volí z nabídnutých termínů pro test, po uhrazení poplatku (systém umožňuje také úhradu platební kartou) dostává potvrzení o místě a termínu testu, následně po vyhodnocení testu obdrží zprávu o výsledku a také je mu zasláno příslušné potvrzení ve formátu pdf.

 

Výpis ze zdravotní dokumentace na Portálu občana

Další velmi zajímavou službou v elektronickém zdravotnictví, na jejímž vývoji se Kraj vysočina přímo podílel, je možnost získání vlastního výpisu ze zdravotní dokumentace po přihlášení se do Portálu občana prostřednictvím elektronické identity či datovou schránkou. Poté je možné takový výpis získat prostřednictvím komunikace s Národním kontaktním centrem pro eHealth. Tým Kraje Vysočina ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví a dalšími subjekty koordinuje agendu elektronické distribuce zdravotních dat jak v rámci České republiky, tak i v případě přeshraniční výměny těchto dat v rámci států EU.

 

Digitální technická mapa

Digitální technická mapa je informační systém, který je zdrojem garantovaných prostorových dat i služeb nad těmito daty. Ty  jsou všeobecně využívány zejména při stavebních řízeních a realizacích staveb. Elektronizovaná technická mapa umožňuje kvalitní a daleko efektivnější proces stavebního řízení a současně znalost všech potřebných jevů technologické povahy na daném území. Bohužel komplexní elektronizovaná technická mapa v rámci České republiky stále ještě neexistuje. V současné době je však v přípravě, aktuálně ve fázi studie proveditelnosti, mezikrajský projekt, který by měl být spolufinancován z evropských fondů. Na jeho základě by se pak měl realizovat projekt, který v kombinaci HW, SW a dat umožní vznik Digitální technické mapy pro všechny kraje ČR v jednotném softwarovém i datovém prostředí a usnadní tak budoucí elektronizaci celého stavebního řízení.  • Václav Jáchim, odbor informatiky
    Krajský úřad Kraje Vysočina
  • tisk@kr-vysocina.cz 
 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 21.10.2020 / 21.10.2020

 

Cesta: Titulní stránka > Ředitel Krajského úřadu

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze