Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Martin Hyský - radní Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Studie o nemocech včely medonosné v Kraji Vysočina

Studie o nemocech včely medonosné v Kraji Vysočina
Kraj Vysočina dlouhodobě podporuje spolkovou činnost zájmových organizací na svém území. Peníze putují každoročně také včelařům, kteří stejně jako v minulosti obdrželi prostřednictvím okresních organizací dar ve výši přes 400 tisíc korun. Vedle podpory aktivit včelařských spolků vyplácí kraj další prostředky v oblasti včelařství, a to na vyšetření moru včelího plodu z měli. Vyšetření bylo z krajského rozpočtu podpořeno už podruhé. Cílem bylo plošné zmonitorování nákazové situace a záchyt možných zdrojů onemocnění. Oba projekty realizoval Státní veterinární ústav Jihlava.
 

 
 

V období 2015/2016 bylo vyšetřeno 4 701 vzorků, akce se zúčastnilo celkem 55 základních organizací Českého svazu včelařů a 22 jednotlivců, což je přibližně 4 500 chovatelů včel. Z celkového počtu vyšetřených vzorků bylo pouze 13 vzorků s pozitivním nálezem Paenibacillus larvae, což je nález 0,28 %. Z vyšetření, které probíhalo na přelomu roku 2019/2020, se z celkového počtu 4 873 vzorků potvrdilo 23 pozitivních vzorků, což je nárůst o 0,47 %.  Projektu se zúčastnilo všech 57 základních organizací ČSV a 4 jednotliví včelaři. Vyšetřeno bylo o 355 vzorků více než v předešlém zkoumání. Do monitoringu nebyly zařazeny vzorky měli z rizikových oblastí, ochranných pásem, které byly vyhlášeny krajskou veterinární správou.

 

V roce 2019 bylo v České republice potvrzeno celkem 134 ohnisek moru včelího plodu. Nákaza se vyskytla v deseti krajích a v Kraji Vysočina nebyl potvrzen žádný výskyt.  „Při komunikaci se včelaři byl vysloven názor, že by bylo dobré zpracovat studii o nemocech včely medonosné v Kraji Vysočina z důvodu větší osvěty i mezi začínajícími včelaři,“ sdělil radní pro oblast životního prostředí a zemědělství Martin Hyský. Tímto úkolem byl pověřen Státní veterinární ústav v Jihlavě, který přehledně zpracoval problematiku včely medonosné v Kraji Vysočina. Studie je zaměřena na nejzávažnější onemocnění včely medonosné. Podstatná část je věnována moru včelího plodu, který se v současnosti stává významným problémem v chovech včel. Jsou shrnuty plošné akce monitoringu tohoto vyšetření Kraji Vysočina a opatření ze strany Státní veterinární správy ke zdolávání této nebezpečné nákazy. Studie se zabývá zootechnickými, hygienickými a ozdravnými opatřeními. Poskytuje výsledky z vyšetření vzorků včelí měli ke zjištění počtu roztočů Varroa destructor v letech 2018–2020 ve Státním veterinárním ústavu v Jihlavě.

Vyšetření provádějí v České republice Státní veterinární ústavy a Výzkumný ústav včelařský Dol. Další informace ve studii se týkají infekčních onemocnění Nosemóza nebo hniloby včelího plodu, která se v současnosti v Kraji Vysočina nevyskytuje. Včela medonosná je hostitelem přibližně 20 druhů virů. Propuknutí virové nákazy je vázáno především na přítomnost parazitů ve včelstvu, které včely oslabují a podílí se na přenosu virů. Mezi nebezpečná virová onemocnění včel patří například virus deformovaných křídel nebo virová nákaza včelího plodu.

 

Kompletní studie je uveřejněna pod odkazem Studie o nemoci včely medonosné. „Včela medonosná je jedním z nejdůležitějších opylovačů volně rostoucích i kulturních druhů rostlin a má tak velký hospodářský a ekologický význam. V posledních letech dochází ke každoročním významným úhynům ve včelích populacích. Navzdory k tomu jsou v současnosti zaznamenávány významné snahy o zjišťování příčin těchto ztrát. Tato činnost ze strany státního veterinárního dozoru, laboratoří, výzkumných pracovníků a především samotných včelařů je nesmírně důležitá a chvályhodná. Věříme, že si tato studie najde své čtenáře nejen z řad včelařů a přispěje ke zdraví včel na Vysočině,“ řekl závěrem radní Martin Hyský.


FOTO: mor včelího plodu zápalkový test 

včela 

  • Jitka Merunková, odbor životního prostředí a zemědělství
    Krajský úřad Kraje Vysočina
  • tisk@kr-vysocina.cz 
 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 14.10.2020 / 14.10.2020

 

Cesta: Titulní stránka > Martin Hyský - předseda výboru pro rozvoj strategických projektů, životní prostředí a MA 21 > Tiskové zprávy

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze