Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Martin Hyský - radní Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zahájeno veřejné projednávání návrhů opatření na návrat velkých savců do krajiny – los, rys, vlk a medvěd

V posledních dvou letech jsme na území Kraje Vysočina intenzivně monitorovali migrační koridory pro velké savce, s cílem identifikovat kritická místa a na nich jednotlivé bariéry, které jsou překážkami v migraci zvěře. Výsledkem monitoringu je 26 karet kritickým míst, které obsahují návrhy opatření/řešení na zlepšení nebo vyřešení průchodnosti daným kritickým místem.
 

 
 

V přeshraničním projektu Crossborder habitat network and management – Connecting Nature (ATCZ45) v programu Interreg V-A Rakousko - Česká republika 2014-2020 je Kraj Vysočina jen jedním z partnerů, dalšími partnery projektu jsou např.: Jihočeský kraj, NP Podyjí, NP Thayatal, Boku Wien a vedoucím partnerem je Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. 


Z důvodu zvyšující se fragmentace krajiny, která je aktuálně považována za jedno z hlavních ohrožení biodiverzity a ochrany druhů, je důležité propojení biotopů a koridorů pro volně žijící živočichy přesahují státní hranice. Cílem projektu je vybrat a zajistit mezi Dolním Rakouskem a Vysočinou, Jihočeským a Jihomoravským krajem společný systém koridorů pro volně žijící živočichy popř. zelenou infrastrukturu. Tento systém řeší aktuální problematiku fragmentace krajiny v důsledku bariérového efektu pozemních komunikací a dalších antropogenních struktur pro velké savce se zaměřením především na losa evropského, jelena lesního, medvěda hnědého, vlka obecného a rysa ostrovida. To podstatně přispěje k propojení velkých jádrových území střední Evropy (Alp, Šumavy, Českomoravské vysočiny, Karpat) a podpoří „ekosystémové služby“ i prostor pro rekreaci.

 

Na naší stránce v přílohách představujeme návrh karet kritických míst migračních koridorů pro velké savce na území Kraje Vysočina. Karta přináší základní údaje o kritickém místě, vymezení kritického místa, základní popis kritického místa, označení bariér, význam pro migraci a zejména pak návrh možných opatření pro zvýšení průchodnosti místem pro velké savce popř. dalších opatření (ke snížení mortality ap.). „Mezi kritická místa patří např. silnice I/38 v katastru obce Štoky s extrémně vysokou intenzitou dopravy s horizonty, které omezují rozhled řidiče. V této části odborníci navrhují k diskuzi omezení rychlosti, osazení dopravní značky pozor zvěř nebo výhledově vybudování migračního podchodu,“ popsal jeden z nejznámějších kritických úseků Martin Hyský, radní Kraje Vysočina pro oblast životního prostředí a zemědělství.

 

  • Připomínky k návrhům karet, zejména náměty jak zlepšit navržená opatření, je možno zasílat na Morava.J@kr-vysocina.cz do 20. října 2020. Za náměty a připomínky děkujeme.
  • Karty KM si lze prohlédnou pod přiloženým odkazem:

https://www.kr-vysocina.cz/vismo5/dokumenty2.asp?id_org=450008&p1=32976&id=4103510

  •  Odkaz na přeshraniční projekt ConNat:

https://www.kr-vysocina.cz/connat-crossborder-habitat-network-and-management-connecting-nature-at-cz/d-4089381


  • Jakub Morava, odbor životního prostředí a zemědělství
    Krajský úřad Kraje Vysočina
  • e-mail: tisk@kr-vysocina.cz

 

 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 9.10.2020 / 9.10.2020

 

Cesta: Titulní stránka > Martin Hyský - předseda výboru pro rozvoj strategických projektů, životní prostředí a MA 21 > Tiskové zprávy

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze