Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Vybrané sociální služby

 

 
 

Kraj Vysočina realizuje projekt Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VI, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0010486, prostřednictvím kterého za přispění EU a státního rozpočtu financuje na svém území vybrané sociální služby.   

 Jedná se o služby, které napomáhají k začleňování sociálně vyloučených osob a osob ohrožených sociálním vyloučením, včetně odstraňování bariér v jejich přístupu k zaměstnávání, k bydlení, k obnovování sociálních kontaktů anebo k řešení dluhové situace.

 

Mezi podpořené sociální služby patří:

 

  • azylové domy,

  • sociální rehabilitace,

  • sociálně terapeutické dílny,

  • domy na půl cesty,

  • intervenční centrum,

  • sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi,

  • osobní asistence

     

Jednotlivé sociální služby představujeme níže. Jedná se o obecnou charakteristiku, co služba nabízí a konkrétní příběh osob, kterým služba pomohla v tíživé životní situaci.
 

Odkazy

 
Zodpovídá: Jakub Kumpa
Vytvořeno / změněno: 8.10.2020 / 8.10.2020
Informace jsou aktuální

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze