Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Martin Hyský - radní Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Workshop zaměřený na dálkovou migraci velkých savců

Workshop zaměřený na dálkovou migraci velkých savců
Na konci minulého týdne se v sídle Kraje Vysočina konal workshop zaměřený na dálkovou migraci velkých savců – vlka, rysa, losa a medvěda. Workshop byl určen pro veřejnou správu na úsecích ochrany přírody a krajiny a územního plánování, správce objektů působících migrační překážky, zejména Ředitelství silnic a dálnic, Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, Lesů ČR, Povodí Vltavy a Správu železnic a byl zaměřen v návaznosti na biotopy vybraných zvláště chráněných druhů velkých savců na představení a projednání problémů a řešení kritických míst migrační prostupnosti krajiny pro velké savce s využitím aktuálních výsledků projektu Crossborder Habitat Network and Management – Connecting Nature AT-CZ (ConNat AT-CZ), který je realizován v rámci programu Interreg V-A Rakousko – Česká republika.
 

 
 

Workshop zahájil radní pro oblast lesního a vodního hospodářství, zemědělství a životního prostředí Martin Hyský: „Jsem velice rád, že Kraj Vysočina je jedním z projektových partnerů tohoto projektu, jehož výstupy budou pro nás velmi prospěšné a využitelné při plánování umístění nejen krajských staveb. Velkým přínosem je i získání nových kontaktů a možnost přeshraničního srovnání v oblasti ochrany přírody a územního plánování.“ Václav Hlaváč z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR představil problematiku ochrany průchodnosti krajiny pro živočichy a ukázal výsledky předchozích projektů, které se týkaly podobného tématu. Lucie Štefanská ze stejné organizace odprezentovala aktivity a zatím dostupné výsledky projektu ConNat AT-CZ a Petra Hulvová s Tomášem Libosvárem, kteří více než dva roky mapovali kritická místa v Kraji Vysočina, uvedli ke každému podrobný popis a návrhy řešení.

Další workshop v rámci projektu se bude konat 13. listopadu 2020 v kongresovém sále sídla Kraje Vysočina. 


connat

connat

  • Eva Leligdonová, odbor regionálního rozvoje
    Krajský úřad Kraje Vysočina
  • tisk@kr-vysocina.cz 
 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 6.10.2020 / 6.10.2020

 

Cesta: Titulní stránka > Martin Hyský - předseda výboru pro rozvoj strategických projektů, životní prostředí a MA 21 > Tiskové zprávy

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze