Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Životní prostředí Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Návrh řešení kritických míst na migračních koridorech v Kraji Vysočina

ConNat
Návrh KARET KTRITICKCÝH MÍST migračních koridorů zvláště chráněných druhů velkých savců - losa evropského, jelena lesního, medvěda hnědého, vlka obecného a rysa ostrovida
 

 
 

Fragmentace krajiny je aktuálně považována za jedno z hlavních ohrožení biodiverzity a ochrany druhů. Propojení biotopů a koridory pro volně žijící živočichy přesahují státní hranice. Cílem je vybrat a zajistit mezi Dolním Rakouskem a Vysočinou, Jihočeským a Jihomoravským krajem společný systém koridorů pro volně žijící živočichy popř. zelenou infrastrukturu. Tento systém řeší aktuální problematiku fragmentace krajiny v důsledku bariérového efektu pozemních komunikací a dalších antropogenních struktur pro velké savce se zaměřením především na losa evropského, jelena lesního, medvěda hnědého, vlka obecného a rysa ostrovida. To podstatně přispěje k propojení velkých jádrových území střední Evropy (Alp, Šumavy, Českomoravské vysočiny, Karpat) a podpoří „ekosystémové služby“ i prostor pro rekreaci.

Vymezení biotopů a zejména migračních koridorů lze studovat a podklady získat na stránkách AOPK ČR https://www.ochranaprirody.cz/druhova-ochrana/biotop-vybranych-zvlaste-chranenych-druhu-velkych-savcu/ 

Na naší stránce v přílohách představujeme návrh karet kritických míst migračních koridorů pro velké savce na území Kraje Vysočina. Karta přináší základní údaje o kritickém místě, vymezení kritického místa, základní popis kritického místa, označení bariér, význam pro migraci a zejména pak návrh možných opatření pro zvýšení průchodnosti místem pro velké savce popř. dalších opatření (ke snížení mortality ap.).

Připomínky k návrhům karet, zejména náměty jak zlepšit navržená opatření, je možno zasílat na Morava.J@kr-vysocina.cz, za náměty a připomínky děkujeme.

 

Odkazy

 
Zodpovídá: Ing. Jan Joneš
Vytvořeno / změněno: 5.10.2020 / 5.10.2020
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka > Životní prostředí

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze