Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Kraj plánuje novostavbu pro důstojné bydlení klientů Domova Lidmaň

Kraj Vysočina prověřil možnosti výstavby nového ubytovacího objektu pro stávající klienty Domova Lidmaň. Dosavadní lůžkové kapacity pro osoby s tělesným postižením a přidruženým mentálním postižením už přestávají vyhovovat po stránce technické i prostorové. „Celková kapacita nového bydlení je plánována v rozsahu 16 jednolůžkových pokojů. Ve zdůvodněných případech lze ze dvou samostatných pokojů vytvořit jednoduchými stavebními úpravami ubytovací prostor pro 2 osoby – celkem tedy 16 pokojů pro maximálně 32 osob. Součástí budovy musí být i místo pro personál a provozní zázemí. Podle prvních propočtů je cena stavby odhadována na 35 miliónů korun, termín výstavby zatím nebyl určen,“ uvedl náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast ekonomiky a majetku Martin Kukla.
 

 
 

Kraj Vysočina počítá s tím, že stavba bude realizována na pozemcích získaných od obce, jedná se o přilehlou rozvojovou plochu, která dosud byla dosluhujícím sadem. Novostavba přímo navazující na současný areál Domova bude mít podobu přízemního nepodsklepeného objektu, počítá s možností využití půdy k vytvoření skladového zázemí. Součástí centrální části budovy bude ve směru do zahrady společenská místnost klientů doplněná venkovním krytým posezením. Z vnitřních komunikačních prostor centrální části budovy budou oběma směry vystupovat přístupové chodby k jednotlivým ubytovacím jednotkám klientů. Ubytování klientů je variantně řešeno jako jednolůžkové pokoje vždy s vlastním hygienickým zázemím v bezbariérové úpravě. Z pokojů je umožněn přímý výstup do venkovního prostředí zahrady resp. na areálový chodník přiléhající k budově ústící do zahrady. Vnitřní stěny oddělující jednotlivé pokoje splňují zvýšené akustické nároky. Dveře do prostoru hygienického zázemí pokojů jsou z prostorových důvodů uvažovány jako posuvné. Celková kapacita zařízení je 16 jednolůžkových případně dvoulůžkových pokojů. 


„V rozpočtu na příští rok jsou už nyní připraveny prostředky na přípravu projektové dokumentace, pokud vše půjde podle našich představ, mohla by být o rok později vysoutěžena dodavatelská firma a zahájeny stavební práce,“ popisuje Martin Kukla s tím, že projekt se daří realizovat především díky skvělé spolupráci se samosprávou obce a dlouhodobou pečlivou přípravou projektu ze strany vedení Domova Lidmaň.


Domov Lidmaň nyní pečuje o stovku klientů s různě vážnými tělesnými handicapy v kombinaci s mentálním postižením. Nová stavba nenavýší současnou kapacitu bydlení, příznivě však přispěje ke kvalitě jejich života bez nutnosti stěhování do nového neznámého prostředí.


Lidmaň

  • tisk@kr-vysocina.cz 
 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 29.9.2020 / 29.9.2020

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies