Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro novináře

Mobilní verze webu

Ocenění Učitel Vysočiny získalo šest pedagogů

Ocenění Učitel Vysočiny 2020 získalo na Vysočině šest učitelek a učitelů. Cenu vyhlásil Kraj Vysočina podruhé, je oceněním kvality pedagogické práce, využívání nových inovativních metod výuky i zapojení učitelů do aktivit mimo školy. S ohledem na složitější epidemiologickou situaci během druhého pololetí školního roku bylo letos upuštěno od slavnostního ceremoniálu a krásný skleněný symbol soutěže obdrželi všichni ocenění individuálně přímo z rukou radní Kraje Vysočina pro oblast školství, mládeže a sportu Jany Fialové.
 

 
 

Laureáti ceny Učitel Vysočiny 2020

 

  • Mgr. Zuzana Šimůnková, Gymnázium Havlíčkův Brod

Kraj Vysočina ocenil mimořádně pestrou škálu učitelských aktivit i řadu úspěchů, kterých Zuzana Šimůnková dosáhla, ona sama i její studenti. Jakožto učitelka matematiky a ICT dokáže své studenty precizně připravit k závěrečných maturitním zkouškám i k dalšímu úspěšnému studiu na vysokých školách, umí při tom využít a uplatnit řadu tvůrčích metod. V hodinách pravidelně zařazuje skupinovou práci, studenti se často učí formou projektů a jsou aktivizováni samostatným a týmovým řešením předem stanovených problémů. Nebojí se inovativních témat, v rámci svých hodin se zaměřuje např. na 3D tisk, robotiku a umělou inteligenci. Velkou pozornost věnuje péči o nadané studenty, organizuje a spoluorganizuje řadu soutěží, studenty pak při těchto soutěžích podporuje užitečnými radami i konkrétní pomocí.

 

  • Ing. Jaroslav Dostál, Střední průmyslová škola Třebíč

Pedagog s 25letou praxí připravuje studenty školy v předmětech elektrotechniky a automatizace - programování, PLC, programování robotů, mikroprocesorů... Patří mezi učitele, kteří zaujmou a probudí nadšení.  Se studenty pracuje individuálně, každý jeho svěřenec má jiný projekt zadaný dle schopností. Jaroslav Dostál vede ročníkové projekty, je vedoucím maturitních prací elektrooborů, využívá nové výukové metody, je lídrem vzdělávání v oblasti elektrotechniky a automatizace. Jaroslav Dostál je autorem realizovaného návrhu rekonstrukce čtyř odborných laboratoří. Podílel se na zatraktivnění oboru energetika dle požadavků firmy ČEZ. Mezi žáky patří k oblíbeným a respektovaným pedagogům.

 

  • Mgr. Lenka Zadinová, Akademie – VOŠ, Gymnázium a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Paní učitelka se věnuje přípravě studentů k maturitám v předmětech český jazyk a literatura, dějepis a francouzský jazyk, vyučuje také občanskou nauku a základy společenských věd. Na světelské Akademii vede školní knihovnu, pořádá kurzy čtenářské gramotnosti a vede čtenářské dílny, pořádá literární znalostní soutěže. Žáky připravuje na recitační soutěže, spolupodílela se na vydávání studentských časopisů, organizuje olympiádu v českém jazyce. Vedle toho pracovala jako výchovný poradce, nyní pomáhá žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Je autorkou kroniky školy, vede jazykové kroužky, vede praxe studentů pedagogických fakult, pravidelně publikuje ve Světelském zpravodaji. Dlouhodobě se zabývá moderními dějinami.

 

  • Pavel Podoba, Střední průmyslová škola stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod

V roce 2019 obdržel ocenění Nejlepší učitel u učebního oboru zedník na veletrhu For arch v Praze. Škola už několik let využívá jeho zkušeností z praxe, stal se iniciátorem pro vznik produktivní práce na oboru zedník a postupně tuto činnost rozšířil i na další učební obor. Žáci pod jeho vedením odchází do reálného pracovního prostřední připraveni. Dokáže své svěřence motivovat a vzbudit v nich zájem o obor a dovést je k vynikajícím výsledkům v odborných soutěžích. Pavel Podoba sleduje nové trendy ve stavebním oboru a zapracovává je do výuky, úzce spolupracuje s odbornými firmami a poznatky přenáší do výchovy nové generace.

 

  • Mgr. Leona Štáblová, Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice

Výrazná osobnost oblasti sociální péče na Třebíčsku. Paní učitelka vede obor sociální činnost na moravskobudějovické střední škole od roku 2013. Společně se svými studenty spolupracuje s místními organizacemi, ve kterých je umožněna praxe. Dlouhodobě spolupracuje s absolventy školy, spolupracuje s nimi na bakalářských a magisterských pracích, zajišťuje koordinaci praxe u budoucích zaměstnavatelů, je koordinátorkou dobrovolnické a charitativní činnosti v rámci školy, členkou týmu pro rozvoj a podporu hospice sv. Zdislavy, spolupracuje s NNO, publikuje, koordinuje dobrovolnické aktivity.

 

  • Mgr. Jarmila Vondrušková, OA, VOŠZ a SZŠ, SOŠ Jihlava

Jarmila Vondrušková patří k příkladným vyučujícím odborných předmětů a odborného výcviku oborů kosmetička, kadeřník i kuchař-číšník. Podporuje žáky s handicapem, věnuje se problematice kariérového poradenství a má na starost vztahy se zaměstnavateli. Zavádí nové trendy do výuky, intenzivně se podílí na přípravě žáků v soutěžích, připravuje kampaně pro žáky ZŠ, připravuje žáky školy na odborné soutěže, organizuje zahraniční stáže. Je jednou z hlavních organizátorek soutěže Mladý módní tvůrce, spolupracuje s odbornou porotou a je uznávaným odborníkem v oboru. Zvláštní pozornost věnuje spolupráci s NNO, její organizační talent se odrazil v úspěšném pořádání největší gastronomické akce Vysočiny – Trophée Mille ČR.

 

Všem oceněným vedení Kraje Vysočina srdečně gratuluje a ještě jednou jim děkuje za práci, kterou pro střední školství Kraje Vysočina každodenně odvádí. 


  • tisk@kr-vysocina.cz
 

Učitel Vysočiny 2020

 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 31.8.2020 / 31.8.2020

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro novináře > Tiskové zprávy > 2020 > Srpen

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze