Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro novináře

Mobilní verze webu

Povinné nošení roušek s platností od 1. září

Od 1. září bude zakrytí dýchacích cest a úst povinné na Vysočině nejen ve zdravotnických zařízeních, ambulancích, lékárnách a sociálních zařízeních, ale rozšíří se z nařízení Ministerstva zdravotnictví na veřejnou dopravu, na úřady a z důvodu voleb i na volební místnosti. Kapacity hromadných akcí zůstávají stejné, tedy je povolena maximální účast ve stejný čas 500 lidí, konají-li se v interiéru, a 1000 lidí na akcích v exteriéru. Platí, že na akcích uvnitř nad 100 osob musí být obličej zakrytý rouškou nebo jiným způsobem. V této souvislosti žádáme klienty, aby v případě návštěvy jakéhokoli pracoviště Krajského úřadu Kraje Vysočina přišli v roušce. Opatření se týká provozu všech autobusových i vlakových linek Veřejné dopravy Vysočiny, kde musí mít cestující po celou dobu dýchací cesty a ústa zakrytá rouškou nebo obdobně.
 

 
 

Mimořádné opatření, které zavádí povinnost ochrany dýchacích cest, se tedy od září nově vztahuje na některé vnitřní prostory staveb a veřejnou dopravu, konkrétně se jedná o:

  • zařízení zdravotních a sociálních služeb (nemocnice, ambulance, polikliniky, domovy pro seniory, stacionáře, lékárny a další zařízení),
  • úřady (místnosti určené pro kontakt s veřejností v době, kdy slouží pro tento účel),
  • veřejná doprava (MHD, meziměstská doprava, taxislužby a další),
  • vnitřní hromadné akce nad 100 osob,
  • volební místnosti.

Pokud jde o aplikaci protiepidemických a hygienických opatření pro oblast školství, doporučujeme rodičům sledovat stránky jednotlivých škol, kde jsou specifika zveřejňována. Opatření pro školy a školská zařízení se budou řídit tzv. semaforem. V případě nulového nebo zanedbatelného rizika (bez barvy) je školám doporučován standardní provoz zařízení v souladu s hygienickými požadavky a mimořádnými opatřeními ministerstva zdravotnictví k provozu škol. Není však vyloučeno, že školy i v této situaci budou požadovat preventivně po žácích i učitelích nošení roušek. V tomto případě se jedná o rozhodnutí ředitele školy, které je nutné respektovat. 


Přehled všech platných výjimek z mimořádného opatření obsahuje Mimořádné opatření k nošení ochranných prostředků dýchacích cest s účinností od 1. září 2020 vydané Ministerstvem zdravotnictví ČR.


  • tisk@kr-vysocina.cz
 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 31.8.2020 / 31.8.2020

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro novináře > Tiskové zprávy > 2020 > Srpen

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze