Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro novináře

Mobilní verze webu

I-CULT: Muzejní organizace čtyř regionů prezentují kulturní dědictví

Tříletý přeshraniční projekt I-CULT: Mezinárodní kulturní platforma realizovaný muzejními organizacemi z Kraje Vysočina, Jihočeského kraje, Jihomoravského kraje a spolkové země Dolní Rakousko nabízí aktuálně bohatou prezentaci kulturního dědictví napříč čtyřmi regiony. Mimořádně pestrá a zajímavá kulturní nabídka formou výstav, publikací, doprovodných programů láká k návštěvě nejen v daném regionu, ale svým charakterem a šíří je současně i pozváním do regionů sousedních.
 

 
 

Přes striktní opatření zaváděná od března 2020 z důvodu pandemie koronaviru, která se dotkla i dlouhodobě připravovaného projektu, činnosti jeho odborných pracovníků, spolupráce vzniklých přeshraničních skupin, spolupráce partnerských krajů atd., se podařilo ve většině plánovaných aktivit pokračovat, a to až do fáze výstupů pro širokou veřejnost.

 

Výsledkem je vydání několika přeshraničních publikací, otevření a zpřístupnění výstav z oblasti archeologie či etnografie nebo spuštění společné prezentace příhraničních muzeí a galerií a kulturních a přírodních zajímavostí pod názvem AREAacz (www.AREAacz.eu).

 

Naopak termínově bylo nutné přesunout do příštího roku výstavu na téma sklářství, stěžejní výstavu s dvěma výstavními místy připravovanou v Kraji Vysočina, která si klade za cíl provést návštěvníka vývojem sklářství a představit i současnou sklářskou produkci (nejen) na Vysočině. Tato výstava by měla být zpřístupněna veřejnosti v první polovině roku 2021. Již nyní je však k dispozici výpravná publikace o společné historii skla a sklářské tradici Vysočiny, jižních Čech a Dolního Rakouska s názvem Historie za sklem, která je k dostání v Muzeu Vysočiny Třebíč.

 

Které výstavy lze aktuálně zhlédnout pod hlavičkou projektu I-CULT: Mezinárodní kulturní platforma?

 

přeshraniční výstava „ACHTUNG BAUSTELLE. Bauen und Wohnen im Mittelalter / POZOR STAVENIŠTĚ. Stavby a bydlení ve středověku“

 

Výstava je přístupná od 1. 6. 2020 do 22. 11. 2020 v MAMUZ - zámek Asparn an der Zaya (spolková země Dolní Rakousko) a představuje umění středověkých stavebních mistrů, život ve vesnicích, městech, hradech a klášterech příhraničních oblastí Dolního Rakouska a České republiky.

 

Například Muzeum Vysočiny Jihlava na tuto výstavu zapůjčilo na 90 sbírkových předmětů. Jedná se zejména o archeologické nálezy související se středověkými stavebními konstrukcemi a o předměty běžného užití z měst Jihlavy, Třebíče a Telče z doby vrcholného středověku.

 

přeshraniční výstava „Tradice jedné hranice/Traditionen einer Grenze“ – 2 výstavní místa

Jihomoravské muzeum ve Znojmě, výstava je přístupná od 26. 6. do 1. 11. 2020

Muzeum Jindřichohradecka v Jindřichově Hradci, výstava je přístupná od 17. 7. 2020 do 6. 1. 2021

 

Dvě vzájemně korespondující výstavy představují nejen historii, ale i současnost tradičních zvyků a řemesel ze všech čtyř do projektu zapojených regionů a ukazují jejich specifika i společné rysy. Výstava zaujme všechny, kteří se rádi dozvídají informace o tom, jak žili, jak pracovali nebo jak se bavili lidé v 19. a na počátku 20. století. Výstavu doprovází katalog se stejným názvem, který je k dispozici zdarma všem návštěvníkům na obou výstavních místech.

 

Z Kraje Vysočina k tomuto tématu aktivně přispěli etnografové krajských muzeí, kterými jsou Muzeum Vysočiny Jihlava, Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, Muzeum Vysočiny Třebíč a Muzeum Vysočiny Pelhřimov, koordinaci za vysočinskou část převzalo Regionální pracoviště tradiční lidové kultury v Kraji Vysočina při Muzeu Vysočiny Třebíč.

 

Vedle těchto stěžejních a tematicky zaměřených výstav vzniká celá řada doprovodných akcí (fotosoutěž, edukační programy, workshopy, publikace o lidové stravě „Z receptáře našich předků“ ad.)

 

Podstatnou součástí projektu je výměna informací, zkušeností, navázání profesních kontaktů, které jsou pro práci odborných pracovníků těchto oborů velmi cenné.

 

Na projektu I-CULT:Mezinárodní kulturní platforma spolupracují subjekty z Kraje Vysočina, Jihočeského kraje, Jihomoravského kraje a spolkové země Dolní Rakousko. Za Kraj  Vysočina se jedná o Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizaci Kraje Vysočina, prostřednictvím které jsou do projektu zapojeny i ostatní krajské muzea a galerie, stejně jako příspěvková organizace zřizovaná krajem v oblasti cestovního ruchu Vysočina Tourism. Dalšími partnery jsou Jihočeský kraj (vedoucí partner), Jihomoravské muzeum ve Znojmě, Regionální muzeum v Mikulově, Museumsmanagement Niederösterreich GmbH, Donau-Universität Krems (Zentrum für Museale Sammlungswissenschaften),  MAMUZ Museumszentrum Betriebs GmbH, Stadtgemeinde Retz (Stadtmuseum Retz).

 

Projekt I-CULT:Mezinárodní kulturní platforma je financován z programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A Rakousko-Česká republika. Vedoucím partnerem projektu je Jihočeský kraj.

Podrobnější informace jsou k dispozici na https://www.at-cz.eu/cz/ibox/po-2-zivotni-prostredi-a-zdroje/atcz59_i_cult, http://www.muzeumtr.cz/nase-projekty.html.

 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 31.8.2020 / 31.8.2020

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro novináře > Tiskové zprávy > 2020 > Srpen

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze