Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro novináře

Mobilní verze webu

Kraj Vysočina obdržel environmentální vyúčtování za rok 2019

1 246 063,25 kg je konečné množství vytříděných elektrozařízení na Vysočině za loňský rok. Vyplývá to z environmentálního vyúčtování za rok 2019, které Kraji Vysočina vystavila společnost ASEKOL, a. s., provozovatel systému zpětného odběru elektrospotřebičů. „Zodpovědný přístup občanů Vysočiny k třídění, přispívá k tomu, že se náš region řadí mezi kraje s nejvyšším podílem vytříděného odpadu na obyvatele. Platí to nejen pro zmíněná elektrozařízení, ale také pro plasty, papír, sklo i biologický odpad,“ oceňuje Martin Hyský, krajský radní pro oblast životního prostředí a zemědělství.
 

 
 

Výše uvedené množství odevzdaných elektrozařízení vedlo k úspoře více jak 800 tun primárních surovin a přes 75 tisíc m3 vody. Ušetřilo se téměř 1,9 milionu litrů ropy a úspora elektrické energie představuje přes 21 tisíc MWh.

Spolupráce Kraje Vysočina se společnistí ASEKOL, a. s., pokračuje už 13 rokem a za tuto dobu se podařilo zrealizovat řadu podpůrných projektů v oblasti třídění elektroodpadu, například Věnuj mobil (300 ks repasovaných mobilů pro děti v pěstounských rodinách a 140 pro děti ze sociálně znevýhodněných rodin), Věnuj počítač (41 kusů repasovaných počítačů a 21 mobilů pro neziskové organizace v kraji). Kraj Vysočina obdržel na konci roku 2018 i ocenění Aktivní kraj včetně daru 100 tis. Kč, které využil na ekologickou výchovu a osvětu klientů ve svých zřizovaných organizacích v sociální oblasti.

 

Má to smysl. Třiďte odpad!


asekol


  • Eva Navrátilová, odbor životního prostředí a zemědělství
    Krajský úřad Kraje Vysočina
  • tisk@kr-vysočina.cz 
 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 31.8.2020 / 31.8.2020

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro novináře > Tiskové zprávy > 2020 > Srpen

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze