Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Kraje Vysočina II

 

 
 

V únoru 2020 realizační tým projektu KAP (dále také RT KAP) ve spolupráci se zástupci škol a dalšími aktéry v oblasti vzdělávání dokončil tvorbu dokumentace Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Kraje Vysočina II (dále také dokumentace KAP II), jejíž součástí je i Školská inkluzivní koncepce Kraje Vysočina (dále také ŠIKK).

Kompletní dokumentace KAP II byla následně projednána a schválena prostřednictvím per rollam hlasování členy Pracovní skupiny Školství, vzdělávání, vysoké školy, výzkum a vývoj a dne 5. 3. 2020 projednána a schválena členy Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina. Tentýž den 5. 3. 2020 byla současně projednána dokumentace ŠIKK v  odborné platformě projektu APIV B, která ji schválila s jedním doporučením.

Po zapracování doporučení byla kompletní finální verze dokumentace KAP II odeslána dne 30. 3. 2020 na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ke schválení. Dne 8. června 2020 bylo realizačnímu týmu projektu KAP Kraje Vysočina písemně oznámeno, že Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Kraje Vysočina II byl dne 30. 4. 2020 projednán a schválen Pracovní skupinou pro schvalování krajských akčních plánů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

 

Odkazy

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 19.8.2020 / 19.8.2020

 

Cesta: Titulní stránka > Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Kraje Vysočina > KAP I a II > Dokumenty

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies