Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Kraj letos opět zaplatí výuku první pomoci na základkách i středních školách

V září odstartuje desátý ročník výukové aktivity První pomoc do škol
S novým školním rokem odstartuje další ročník projektu První pomoc do škol, který Kraj Vysočina organizuje už sedmnáctým rokem. Výuka první pomoci je na základě dlouholetých zkušeností určena pro čtrnáctileté a sedmnáctileté žáky studující na Vysočině a zahrnuje celkem 10 hodin. Pro děti na základce je připraveno 7 hodin teorie, seznámení se s integrovaným záchranným systémem a ukázky vč. nácviku jednoduchých účinných zásahů, studující ve druhých ročnících středních škol čekají 3 hodiny praktické i teoretické náročnější přípravy. Do minulého ročníku se přihlásilo 195 škol, z důvodu mimořádných epidemiologických opatření stihlo absolvovat kurzy pouze 123 škol, resp. pouze 73 % žáků. Veškeré náklady na tuto výuku hradí Kraj Vysočina ze svého rozpočtu.
 

 
 

V loňském ročníku prošlo výukou 6558 žáků, v průměru jich však bývá lektorováno zhruba devět tisíc. Výuku první pomoci měli ve své režii odborně vyškolení lektoři Českého červeného kříže a také studenti a pedagogové vyšších odborných zdravotnických škol v Kraji Vysočina. Zatímco děti v sedmých ročnících základních škol se učí komunikovat s dispečinkem, používat při poskytování první pomoci materiál lékárniče a dále nacvičují první pomoc při poranění teplem nebo chladem, jejich starší kamarádi ve druhých ročnících středních škol už se učí postupy správného chování při účasti u dopravních nehod, postupy při neštěstích jako jsou požáry, evakuace a povodně nebo projdou školením práce s defibrilátorem. Závěrečný tříhodinový vyučovací blok pravidelně zajišťují záchranáři ze Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina s výjezdovým vozidlem a doplňuje je profesionální pracovník z Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina, který informuje o fungování integrovaného záchranného systému. Za uplynulých šestnáct ročníků projektu První pomoc do škol bylo na Vysočině proškoleno už více než 127,5 tisíce žáků.

 

„Každý z nás se může v životě dostat do situace, kdy bude muset poskytnout nezbytnou pomoc pro záchranu lidského života. Ve chvílích, kdy jde o vteřiny, je nutné umět rychle, ale zároveň účinně zasáhnout. Proškolení v první pomoci v průběhu školního roku poskytne mladým lidem ucelenou přípravu, jak se správně zachovat v krizových situacích,“ sdělil náměstek hejtmana pro oblast zdravotnictví Vladimír Novotný.

 

Na výchovu dětí v první pomoci byly v roce 2020 v krajském rozpočtu vyčleněny dva milióny korun, vyúčtována byla zhruba polovina této částky. S ohledem na příznivý efekt této edukační aktivity byl členy Rady Kraje Vysočina schválen rozsah i obsah výuky ve školním roce 2020/2021 s garantovanou podporou až dva milióny korun. 


  • Renata Vítková, odbor zdravotnictví
    Krajský úřad Kraje Vysočina
  • e-mail: tisk@kr-vysocina.cz
 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 18.8.2020 / 18.8.2020

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina > Servis pro

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies