Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Jan Břížďala - radní Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Stát poslal na odměny v sociálních službách téměř 100 miliónů korun

V rámci mimořádného dotačního řízení vyhlášeného Ministerstvem práce a sociálních věcí přijde na Vysočinu 100 miliónů korun určených na mimořádné odměny ke mzdě a platům za práci ve ztíženém pracovním prostředí. Peníze budou vyplaceny zaměstnancům vystaveným riziku nákazy z důvodu nezbytného soustavného přímého osobního kontaktu s jinými fyzickými osobami při výkonu sjednaného druhu práce nebo ztíženého provozu v souvislosti s opatřeními proti šíření nákazy COVID-19.
 

 
 

„Výše odměny pro konkrétní pracovníky se odvíjí od počtu odpracovaných hodin v období od 13. března do konce května. Ministerstvo v rámci řízení zohlednilo i konkrétní situace v příslušné organizaci, např. trvání karantény, zjištění nákazy a podobně. Odměny budou poskytnuty podle našeho odhadu tisícům zaměstnanců zajišťujícím nejen pobytové služby, ale i intervenčnímu centru nebo pracovníkům stacionářů, pokud aktivně zajišťovali chod zařízení,“ uvedl náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast sociálních věcí Pavel Franěk.


Ministerstvo práce a sociálních věcí na Vysočinu poslalo celkem 99 638 855 korun. Mezi dvacet krajem zřizovaných sociálních organizací bude rozděleno 50,9 miliónu korun, organizacím zřizovaným a provozovaným městy a obcemi posílá ministerstvo na odměny 22,6 miliónu korun a více než 26 miliónů korun odešlo přímo na účty zařízení, která zřizují církve, soukromé společnosti nebo spolky. „Odměny v tomto případě dostanou lidé, kteří pečovali mimo jiné v době nouzového stavu o nejzranitelnější skupinu spoluobčanů, v mnoha případech upřednostnili péči o klienty před kontaktem s vlastní rodinou, a podařilo se tak zabránit šíření nákazy v sociálních zařízeních. V případě Domova v Břevnici pak osobní nasazení zaměstnanců napomohlo k profesionálnímu zvládnutí péče o pozitivně testované klienty bez nutnosti hromadné hospitalizace,“ uvedl Pavel Franěk.

 

O mimořádnou dotaci Ministerstva práce a sociálních věcí žádaly organizace přímo, Kraj Vysočina v tomto procesu figuruje pouze jako povinný prostředník, přes kterého jsou ministerstvem poskytnuté peníze konkrétním subjektům přeposílány.

 

Podle informací Pavla Fraňka, náměstka hejtmana Kraje Vysočina pro oblast sociálních věcí, pomohou sociálním službám v regionech určitě také další slíbené peníze určené na uhrazení mimořádných nákladů, které organizacím vznikly v souvislosti s nemocí COVID-19. Jde například o výpadky úhrad za neobsazená lůžka nebo kompenzace za práci přesčas, nákupy ochranných pomůcek a dezinfekčních prostředků. 


  • Dana Šálková, odbor sociálních věcí
    Krajský úřad Kraje Vysočina
    e-mail: tisk@kr-vysocina.cz
 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 28.7.2020 / 28.7.2020

 

Cesta: Titulní stránka > Jan Břížďala - radní Kraje Vysočina > Tiskové zprávy

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies