Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Jan Břížďala - radní Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Vlastníci lesů opět mohou žádat o finanční příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity

V tomto týdnu se spustil další dotační program pro vlastníky lesů na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v nestátních lesích. Peníze z Ministerstva zemědělství pomohou majitelům lesů částečně kompenzovat nahodilou těžbu provedenou v lesních porostech v roce 2019 a program se stejně jako v loňském roce administruje prostřednictvím krajských úřadů. Žádosti lze podávat až do 18. září 2020.
 

 
 

Ministerstvo zemědělství na svých webových stránkách zveřejnilo výzvu k podávání žádostí, která stanovuje podmínky pro získání finančního příspěvku na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity. Žadatelům je také k dispozici stručná příručka, která uvádí pouze nejdůležitější ze stanovených podmínek. Všechny informace jsou dostupné také na webových stránkách Kraje Vysočina. „Oproti minulému dotačnímu titulu, který zahrnoval období 4. čtvrtletí 2017 –  4. čtvrtletí 2018, nastala změna v sazbě finančního příspěvku, a to pro celý rok 2019. Žadatelé tak nemusí rozlišovat, ve kterém kvartálu byla nahodilá těžba provedena. Sazba finančního příspěvku za rok 2019 je jednotná a činí 398 Kč za m3 dřeva,“ upřesňuje krajský radní pro oblast lesního hospodářství Martin Hyský.

 

K novým žádostem je nutné opět předložit všechny povinné přílohy, tzn. nelze požadovat jejich dohledání v podáních z první výzvy. Žadatelé  musí znovu předložit např. plnou moc s úředně ověřeným podpisem, nájemní smlouvu, stanovy spolku, pachtovní smlouvu, smlouvu o výpůjčce, souhlas vlastníka, smlouvy o společnosti nebo jiné.

 

Výzva se vyhlašuje v podobě Zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytování finančního příspěvku na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v nestátních lesích za rok 2019 (čj. 33707/2020-MZE-16221 ze dne 20. července 2020). Žádosti se povinně vyhotovují v prostředí formulářové aplikace (tzv. modulu) pro žadatele. Při zakládání nové žádosti o tento příspěvek je nutné vybrat žádost v programu Ln.2020.

 

V případě potřeby mohou žadatelé využít infolinku Ministerstva zemědělství, která je v provozu PO–PÁ od 8 do 15 hodin, tel.:  221 815 031,  k dispozici je také e-mailová adresa: prispevky-kurovec@mze.cz

 

„Víme, že kůrovcová kalamita znamená pro vlastníky lesů v našem kraji obrovský problém, i proto byla personálně posílena administrace dotací do lesů. Pracovníci krajského úřadu vyřídili v první výzvě na konci roku 2019 celkem 146 žádostí za 151 008 478 Kč a v I. pololetí 2020 administrovali v první výzvě podle Zásad ministerstva zemědělství celkem 1 670 žádostí za 565 198 485 Kč, což bylo nejvíce ze všech krajů. Průměrný počet žádostí za rok 2020 na kraj byl 377 a oproti tomu Kraj Vysočina zúřadoval 1 816 žádostí za 716 151 963 Kč,“ doplnil  hejtman kraje Jiří Běhounek, který odhaduje, že ve druhém pololetí se počet žádostí na Vysočině může vyšplhat až ke třem tisícům.

 

Před podáním žádosti je vhodné seznámit se s příručkou pro žadatele, v případě dalších dotazů lze kontaktovat pověřené osoby:

Klára Dufková                                                     Michaela Nosková

tel: 564 602 598                                                         tel. 564 602 599

email: dufkova.k@kr-vysocina.cz                              email: noskova.m@kr-vysocina.cz

 

 

  • Eva Horná, odbor životního prostředí a zemědělství
    Krajský úřad Kraje Vysočina
  • tisk@kr-vysocina.cz  

 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 22.7.2020 / 22.7.2020

 

Cesta: Titulní stránka > Jan Břížďala - radní Kraje Vysočina > Tiskové zprávy

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies