Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Mládež a sport

Mobilní verze webu

Kraj Vysočina byl úspěšným žadatelem o dotaci na projekt primární prevence "Bezpečné klima na škole 2020" podpořený MŠMT

 

 
 

Na základě usnesení výběrové komise MŠMT byl schválen k podpoře “Projekt Kraje Vysočina 2020 – Bezpečné klima na školách“v rámci Programu na podporu aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování na rok 2020, pro příspěvkovou organizaci Kraje Vysočina - Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků  v celkové výši 233 807 Kč.

Obsahově se jedná o projekt prevence sociálně rizikového chování nabízející vzdělávání cílovým skupinám projektu – školním metodikům prevence, okresním metodikům prevence a pedagogickým pracovníkům škol v Kraji Vysočina. Cílem aktivity je posílit kompetence cílové skupiny v návaznosti na platnou legislativu k dané problematice, dále seznámení s novými trendy v oblasti primární prevence na školách a rozvíjení odborných dovedností cílové skupiny. 

V rámci tohoto projekt se počítá mimo jiné v průběhu září se vzdělávacími aktivitami pro školní metodiky prevence, které budou probíhat po jednotlivých okresech. Na termín 12. října je plánovaná konference a 9. listopadu tematické setkání s  Mgr. Jaroslavem Šejvlem (Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN -  aplikace práva v primární prevenci v praxi).

Konkrétní a upřesněné informace ještě budou školním metodikům prevence zasílány prostřednictvím okresních metodiků prevence.

Doufáme, že tyto aktivity budou přínosné a užitečné pro oblast primární prevence v Kraji Vysočina a vše se podaří zdárně realizovat.
 

 

 
Zodpovídá: Mgr. Petr Horký
Vytvořeno / změněno: 29.6.2020 / 29.6.2020
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka > Mládež a sport > Oblast prevence a EVVO

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies