Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Martin Kukla - náměstek hejtmana Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Práce na obchvatech Nového Veselí a Velkého Beranova směřují k podzimnímu dokončení

Velký Beranov
Zhruba půl roku před dokončením dvou největších současných silničních staveb Kraje Vysočina vše nasvědčuje tomu, že obchvaty Velkého Beranova i Nového Veselí budou dokončeny v souladu s plánovaným harmonogramem. Od začátku listopadu by tak po nich měla projet první auta. Práce na obchvatu Velkého Beranova jsou sice nyní v časovém skluzu cca 10 dní způsobeném omezeními v době nouzového stavu, zhotovitel stavby se však intenzivně snaží toto zpoždění eliminovat, případně zcela dohnat.
 

 
 

II/353 Velký Beranov – obchvat

Stavba zahrnuje:

  • úpravu silnice II/353, která přivádí na trasu obchvatu dopravu z dálnice D1
  • napojení na silnic II/602 a II/353, je řešeno okružní křižovatkou
  • 5 nových mostních objektů a 1 rekonstruovaný, opěrnou zeď, protihlukovou stěnu
  • další vyvolané úpravy místních komunikací a přemístění 3 autobusových zastávek MHD
  • nové napojení místní části Nové Domky zahrnující i úpravu hráze s vypouštěcím zařízením obecního rybníka

Celková délka obchvatu činí 4,245 km.

 

Zahájení stavby: březen 2019

Zprovoznění obchvatu: listopad 2020

Celkové náklady díla: cca 800 miliónů korun, z toho 535 miliónů korun činí dotace z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP)

Zhotovitelem stavby je Společnost Velký Beranov ECS + COLAS (EUROVIA CS a COLAS CZ)

 

Aktuálně jsou zhotoveny mostovky (betonáž, předepnutí a zainjektování) dvou největších mostů v trase, prakticky dokončen je most přes obchvat ve směru z Velkého Beranova na Kozlov. Intenzivně se pracuje na mostním objektu přes místní komunikaci do Henčova v místě mostního provizoria, po kterém je veden provoz kyvadlově na semafory, a na rekonstrukci mostu v části Hůlová, který převádí místní komunikaci do Henčova. Okružní křižovatka na křížení obchvatu se stávající silnicí II/353 za Velkým Beranovem je od začátku června zprovozněna v přímém směru silnice II/353 v režimu „projíždíte stavbou“. Spolu s novým napojením místní části Nové Domky začaly související práce také na tělese hráze a vypouštěcím zařízení rybníka. „Během letních měsíců budou stavební práce intenzivně pokračovat zejména na mostu v prostoru mostního provizoria, dále pak v úseku od tohoto mostu až po křižovatku na skládku včetně a v místě napojení obchvatu na stávající II/602 u Trucny za Velkým Beranovem. Na podzim proběhne demontáž mostního provizoria po převedení dopravy na čerstvě vybudovaný souběžný most v trase obchvatu a provizorním napojení na stávající II/602 v kopci před Novými Domky. Následovat budou dokončovací práce pro bezpečný provoz a na podzim uvedení obchvatu do předčasného užívání. Veškeré ostatní dokončující práce celé stavby budou pokračovat až do června následujícího roku, přesně podle plánovaného harmonogramu,“ popsal práce Martin Kukla, náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast ekonomiky a majetku.


II/353 Nové Veselí – obchvat

Stavba obchvatu na silnici II/353 mezi Jihlavou a Žďárem nad Sázavou probíhá tzv. na zelené louce. Nová trasa hlavní silnice II. třídy převede rostoucí dopravní zatížení z průtahu městyse Nové Veselí a uleví i vedlejší obci Budeč. V květnu dokončená okružní křižovatka navíc na nový obchvat napojuje i silnici III. třídy směrem na Březí nad Oslavou. Nyní probíhá v části trasy pokládka asfaltových vrstev a betonových žlabů pro odvodnění komunikace, od poloviny července pak budou zahájeny stavební práce na obou napojeních obchvatu. Zatímco na začátku úseku před obcí Budeč (směr Žďár nad Sázavou) bude provoz zachován po obousměrné provizorní panelové komunikaci, na konci úseku (směr Bohdalov) dojde k úplné uzavírce silnice II/353 s objízdnou trasou přes Březí nad Oslavou a Pokojov. Jediným mostním objektem na stavbě, budovaným v režii kraje, je most přes řeku Oslavu v blízkosti okružní křižovatky. Dokončena je nosná konstrukce mostu, nyní probíhá betonáž přechodové desky. 

Celková délka obchvatu činí 5,1 km.

 

Zahájení stavby: jaro 2019

Zprovoznění obchvatu: listopad 2020

Celkové náklady díla: cca 351 miliónů korun, z toho 270 miliónů korun činí dotace z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP)

Zhotovitelem stavby je společnost Skanska, a.s.


FOTO: 3 x Velký Beranov, 1 x Nové Veselí

IROP

Velký BeranovVelký BeranovVelký BeranovNové Veselí

  • Karel Liška, Radek Žižka a Daniel Blaha, odbor dopravy a silničního hospodářství
    Krajský úřad Kraje Vysočina
  • e-mail: tisk@kr-vysocina.cz
 

Práce na obchvatech Nového Veselí a Velkého Beranova směřují k podzimnímu dokončení (4.6.2020)

 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 4.6.2020 / 4.6.2020

 

Cesta: Titulní stránka > Martin Kukla - náměstek hejtmana Kraje Vysočina

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies