Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta

Mobilní verze webu

Zajímá nás Váš názor na kriminalitu a prevenci kriminality na Vysočině

Od začátku června spustil Kraj Vysočina online průzkum veřejného mínění zaměřeného na kriminalitu, prevenci kriminality a kyberkriminalitu. Dotazník obsahuje 35 otázek, ve kterých mohou občané vyjádřit svůj názor, zda se kriminalita v regionu snižuje nebo zvyšuje, zda obec, kde žijí, připravuje dostatek programů v rámci prevence patologických jevů, zda se někdy setkali s trestným činem nebo jakým způsobem zvyšují svoji vlastní bezpečnost. „Velká část průzkumu se věnuje také tématu kyberkriminality , která jde bohužel ruku v ruce s rychlým rozvojem moderních technologií,“ upřesňuje Andrea Pohanová z odboru sekretariátu hejtmana, která má v rámci úřadu prevenci kriminality na starosti. Veřejnost se do průzkumu může zapojit až do konce srpna.
 

 
 

Průzkum veřejného mínění mezi občany se na Vysočině realizuje už potřetí a naposledy se uskutečnil v roce 2016. Kraj Vysočina ho organizuje pravidelně ve čtyřletých cyklech a sesbíraná data budou sloužit k tvorbě strategického dokumentu Koncepce prevence kriminality Kraje Vysočina na období 2021–2025 . „Záměrně jsme volili online formu dotazníku, tak abychom získali maximální vzorek respondentů a v připravované koncepci kriminality zohlednili názory co nejširší cílové skupiny. Během deseti minut a z pohodlí domova nám mohou obyvatelé Vysočiny pomoci efektivně nasměrovat aktivity v oblasti prevence kriminality na další čtyři roky,“ doplnila Andrea Pohanová.

Průzkum veřejného mínění o názorech obyvatel Kraje Vysočina na kriminalitu, prevenci kriminality a kyberkriminalitu 2020 ZDE.

 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 3.6.2020 / 3.6.2020

 

Cesta: Titulní stránka > Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze