Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Kotlíkové dotace

Mobilní verze webu

Další majitelé nemovitostí na Vysočině dosáhnou na kotlíkovou dotaci

Rada Kraje Vysočina dnes jednohlasně rozhodla o přidělení dalších 54,5 milionech korun. Ty si mezi sebe rozdělí 525 úspěšných žadatelů, kteří o kotlíkovou dotaci požádali v rámci tzv. 3. vlny kotlíkových dotací od října loňského roku do února letošního roku. „Jde o první část peněz, na které kraj čekal od ministerstva životního prostředí. Je to dobrá zpráva pro majitele nemovitostí. I přesto, že na ni museli několik týdnů čekat, mohu je ujistit, že podmínky výplaty dotace se nemění a pokud proběhnou veškeré procesy výměny i administrace podle platných pravidel, bude i této skupině úspěšných žadatelů vyplacena podpora ve výši až 127 500 tisíc korun, podle zvolené varianty a náročnosti projektu,“ uvedl náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast regionálního rozvoje Pavel Pacal.
 

 
 

Podle hejtmana Kraje Vysočina Jiřího Běhounka budou všem úspěšným žadatelům zaslány návrhy smlouvy a pokyny k čerpání do jednoho měsíce.

Kraj Vysočina už začátkem března v rámci třetí výzvy rozdělil mezi  2355 nejrychlejších žadatelů 251,8 miliónu korun. První z nich, kteří dodali kompletní vyúčtování a dokumentaci k výměně, už mají dotaci na svých účtech.

Vzhledem k vysokému zájmu a převisu poptávky po kotlíkových dotacích požádal kraj okamžitě MŽP o dodatečné prostředky. „Ministerstvo životního prostředí přislíbilo Vysočině dalších 94 miliónů korun. To znamená, že pokud bude mezi veřejností na Vysočině v následujících týdnech, měsících o kotlíkové dotace ještě zájem, okamžitě se přihlásíme o dalších 40 miliónů korun. Tuto informaci může veřejnost chápat i jako výzvu k dalšímu předkládání žádostí,“ potvrdil informaci o stálém příjmů žádostí na Vysočině Jiří Běhounek. Neznamená to ale, že by byla vyhlášena nová výzva k podávání žádostí. Ty jsou přijímány podle stávajících pravidel, podle kterých bude jejich příjem ukončen 13. 11. 2020.

 

Kraj Vysočina v rámci první a druhé výzvy vyplatil 4 471 žadatelům celkem 466,6 miliónů korun kotlíkových dotací. 


publicita

  • Iveta Fryšová, odbor regionálního rozvoje
    Krajský úřad Kraje Vysočina
    e-mail: tisk@kr-vysocina.cz
 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 26.5.2020 / 26.5.2020

 

Cesta: Titulní stránka > Kotlíkové dotace

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze