Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Další majitelé nemovitostí na Vysočině dosáhnou na kotlíkovou dotaci

Rada Kraje Vysočina dnes jednohlasně rozhodla o přidělení dalších 54,5 milionech korun. Ty si mezi sebe rozdělí 525 úspěšných žadatelů, kteří o kotlíkovou dotaci požádali v rámci tzv. 3. vlny kotlíkových dotací od října loňského roku do února letošního roku. „Jde o první část peněz, na které kraj čekal od ministerstva životního prostředí. Je to dobrá zpráva pro majitele nemovitostí. I přesto, že na ni museli několik týdnů čekat, mohu je ujistit, že podmínky výplaty dotace se nemění a pokud proběhnou veškeré procesy výměny i administrace podle platných pravidel, bude i této skupině úspěšných žadatelů vyplacena podpora ve výši až 127 500 tisíc korun, podle zvolené varianty a náročnosti projektu,“ uvedl náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast regionálního rozvoje Pavel Pacal.
 

 
 

Podle hejtmana Kraje Vysočina Jiřího Běhounka budou všem úspěšným žadatelům zaslány návrhy smlouvy a pokyny k čerpání do jednoho měsíce.

Kraj Vysočina už začátkem března v rámci třetí výzvy rozdělil mezi  2355 nejrychlejších žadatelů 251,8 miliónu korun. První z nich, kteří dodali kompletní vyúčtování a dokumentaci k výměně, už mají dotaci na svých účtech.

Vzhledem k vysokému zájmu a převisu poptávky po kotlíkových dotacích požádal kraj okamžitě MŽP o dodatečné prostředky. „Ministerstvo životního prostředí přislíbilo Vysočině dalších 94 miliónů korun. To znamená, že pokud bude mezi veřejností na Vysočině v následujících týdnech, měsících o kotlíkové dotace ještě zájem, okamžitě se přihlásíme o dalších 40 miliónů korun. Tuto informaci může veřejnost chápat i jako výzvu k dalšímu předkládání žádostí,“ potvrdil informaci o stálém příjmů žádostí na Vysočině Jiří Běhounek. Neznamená to ale, že by byla vyhlášena nová výzva k podávání žádostí. Ty jsou přijímány podle stávajících pravidel, podle kterých bude jejich příjem ukončen 13. 11. 2020.

 

Kraj Vysočina v rámci první a druhé výzvy vyplatil 4 471 žadatelům celkem 466,6 miliónů korun kotlíkových dotací. 


publicita

  • Iveta Fryšová, odbor regionálního rozvoje
    Krajský úřad Kraje Vysočina
    e-mail: tisk@kr-vysocina.cz
 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 26.5.2020 / 26.5.2020

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina > Servis pro

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze