Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro novináře

Mobilní verze webu

Myslivci odlovili více spárkaté zvěře, přesto početní stavy zatím neklesají

Myslivci odlovili více spárkaté zvěře, přesto početní stavy zatím neklesají
Myslivci odevzdali roční výkazy o honitbách, které každoročně podávají informaci o mysliveckém hospodaření, stavu a lovu zvěře. Ze všech sledovaných druhů zvěře je pozornost upřena nejvíce na trvale vysoké stavy zvěře spárkaté, která působí velké těžkosti lesníkům při obnově lesa. Spárkatá zvěř je v honitbách Kraje Vysočina tradičně nejvíce zastoupena srnčí zvěří, její stavy dosáhly hodnoty 28 613 kusů a tvoří tak 78 % populace veškeré spárkaté zvěře v kraji. Druhou příčku v početnosti zaujímá černá zvěř, která dosahuje stavu 3 091 ks, tedy 8 % veškeré spárkaté zvěře.
 

 
 

V kraji bylo provedeno celkem 10 697 odstřelů srnčí zvěře, to je o 6 % více než v předchozím roce. Černé zvěře se ulovilo 14 936 ks, což je o 60 % více než v roce 2018. Přesto se stavy zvěře na Vysočině příliš nezměnili a v porovnání s rokem 2018 došlo jen k malému úbytku. Výjimkou je  černá zvěř, jejíž populace dokonce mírně vzrostla, a to o 7 %.

„I přes více méně setrvalé stavy zvěře vnímám výsledky poslední myslivecké statistiky velmi pozitivně. Za všechny lesní hospodáře i zemědělce si přeji dosažení přiměřených stavů zvěře a přijatelných škod. Ukazuje se, že většině myslivců není situace se škodami spárkatou zvěří lhostejná a jsou schopni v otázce škod zvěří účinně pomáhat. Za to jim patří dík a moje uznání. Konečně jsem rád, že k vyššímu odlovu černé zvěře motivuje myslivce také Kraj Vysočina tím, že každoročně vyplácí finanční příspěvek za odevzdané čelisti ulovené zvěře,“ uvedl Martin Hyský, radní Kraje Vysočina pro oblast lesního a vodního hospodářství, zemědělství a životního prostředí.


 

  • Jiří Bartoš, odbor životního prostředí a zemědělství
    Krajský úřad Kraje Vysočina
  • tisk@kr-vysocina.cz 
 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 25.5.2020 / 25.5.2020

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro novináře > Tiskové zprávy > 2018 > Listopad

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze