Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro novináře

Mobilní verze webu

Také letos má Kraj Vysočina finanční prostředky pro vlastníky lesů

Také letos má Kraj Vysočina finanční prostředky pro vlastníky lesů
Kraj Vysočina od poloviny března do poloviny dubna převzal od vlastníků lesa 1 086 žádostí v celkové hodnotě přibližně 75 milionů korun. Prvních 100 žádostí schválilo na svém květnovém zasedání Zastupitelstvo Kraje Vysočina, a to v celkovém objemu 8,6 milionu korun, finanční prostředky jsou uvolňovány z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina a jsou připraveny pro všechny žadatele, kteří podali žádosti do programu Fondu Vysočina Hospodaření v lesích 2020 v pořádku a se všemi náležitostmi. Žádosti jsou zastupitelstvem schvalovány postupně, o dalších 255 budou krajští zastupitelé rozhodovat už v červnu.
 

 
 

O schválených žádostech jsou žadatelé následně informováni a dobrou zprávou je, že mohou uplatňovat náklady vzniklé ihned po podání žádosti. Závěrečnou zprávu je pak třeba předložit nejpozději do 31. 3. 2021. Vedle krajských dotací administruje obor životního prostředí a zemědělství  (OŽPZ) i programy, které jsou financovány ze státních prostředků. V letošním roce již bylo vyplaceno více jak 33 milionů korun pro 428 vlastníků lesa, kteří  v druhém pololetí roku 2019 podali žádost podle vládního nařízení č. 30/2014 Sb. Podle tohoto programu lze podávat žádosti dlouhodobě, proplácené jsou 2x za rok a bližší podmínky najdete na webových stránkách Ministerstva zemědělství ČR


Další program, který je administrován OŽPZ jsou Zásady Ministerstva zemědělství pro zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích za období od 1. 10. 2017 do 31. 12. 2018 čj. 49334/2019-MZE-16221. V Kraji Vysočina bylo podáno okolo 1 700 žádostí za přibližně 600 milionů korun.  K  15. 5. 2020 bylo rozhodnuto a předáno ministerstvu zemědělství k proplacení  1 205 žádostí o objemu 491 milionů korun. O dalších téměř 500 žádostech bude rozhodnuto co nejdříve, nejpozději však, v souladu se Zásadami ministerstva zemědělství, do konce června letošního roku.

„Od roku 2005, kdy bylo ukončeno poskytování příspěvků na hospodaření v lesích státem, navázal na tuto podporu kraj z vlastního rozpočtu. Mezi hlavní dotované činnosti patří obnova lesa, používání šetrných technologií nebo například výchova porostů. Od roku 2013 do 2019 bylo z rozpočtu Kraje Vysočina poskytnuto do lesního hospodářství více než 200 milionů korun. Prioritou přitom nadále zůstává vytváření podmínek pro vznik a růst lesů odolných vůči škodlivým činitelům, především proti kůrovci,“ zdůraznil krajský radní pro oblast životního prostředí a zemědělství Martin Hyský.

 


  • Jitka Merunková, odbor životního prostředí a zemědělství
    Krajský řad Kraje Vysočina
  • tisk@kr-vysocina.cz 
 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 21.5.2020 / 21.5.2020

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro novináře > Tiskové zprávy > 2018 > Listopad

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze