Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro novináře

Mobilní verze webu

Hejtman přerušil činnost krajského krizového štábu

Hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek dnes s ohledem na současnou situaci přerušil činnost krajského krizového štábu. Poprvé tento institut zasedl z důvodu řešení aktuální epidemiologické situace v regionu o víkendu 14. března 2020. Původní sestava 21 jmenovaných klíčových osob zastupujících integrovaný záchranný systém nebo bezpečnostní radu kraje se v následujících týdnech rozšířila o dalších 25 odborníků a zástupců krajské hygienické stanice, krajských nemocnic, sboru dobrovolných hasičů, energetických a vodohospodářských služeb, rozšířen byl i výkonný tým krajského úřadu. „Během všech třinácti jednání jsem měl v krizovém štábu oporu. Už z předchozích mimořádných událostí vím, že mám v týmu konstruktivní, pracovité, moudré a prozíravé kolegy a kolegyně. Práce širokého štábu byla sice přerušena, ale z preventivních důvodů jsem ustavil pracovní tým COVID, který bude i nadále řešit aktuální záležitosti související s udržením stávajících funkčních procesů. Děkuji všem za osobní nasazení
 

 
 

Vybrané události související s prací Krizového štábu Kraje Vysočina a další vybrané zásadní časové mezníky řešení pandemie v Kraji Vysočina:

 

 • 26. 2. První jednání bezpečnostní rady kraje. Hejtman Kraje Vysočina podává první informace z jednání bezpečnostní rady státu k problematice šíření COVID-19. Jsou formulována první regionální opatření především směrem k nemocnicím a krajské hygienické stanici.

 

 • 2. 3.  Hejtman Kraje Vysočina svolává první koordinační schůzku úzkého kruhu spolupracovníků. Okamžitě je vydán pokyn směrem ke všem krajským nemocnicím  – opakovaně prověřit a aktivovat pandemické plány a spojení s klíčovými pracovišti. Ve stavu zvýšené pohotovosti je Nemocnice Jihlava, resp. její infekční oddělení, které bylo připraveno přijmout pacienty s diagnózou COVID-19. Záložní lůžkové kapacity infekčních oddělení jsou připraveny v krajských nemocnicích v Havlíčkově Brodě a Třebíči.

 

 • 6. 3. Kraj Vysočina operativně vyčlenil 2 miliony korun na nákup ochranných pomůcek pro krajské nemocnice, v následujících týdnech schválilo krajské zastupitelstvo ještě několikrát několikamilionové navýšení položky krizového řízení krajského rozpočtu. Ve finále Kraj Vysočina na pořízení nezbytného ochranného materiálu a dalších položek vynaložil 71 milionů korun, využil i 10milionovou státní dotaci.

 

 • 6. 3. Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina začíná provádět odběry na COVID-19. Vyčleněn je speciální tým vyjíždějící z Jihlavy, následně na omezenou dobu posílen týmem z Havlíčkova Brodu. V rámci projektu Chytrá karanténa jsou aktuálně odběry prováděny i armádním týmem, jeho poslání tento týden skončí (systém armádní spolupráce bude mít v dalších týdnech novou koncepci).

 

 • 9. 3. Do odvolání jsou uzavřena veškerá lůžková oddělení krajských nemocnic, toto opatření stále trvá.

 

 • 11. 3. Uzavřeny všechny školy.

 

 • 16. 3. Krajská hygienická stanice se sídlem v Jihlavě vyhlásila karanténu v katastru obce Kynice na Havlíčkobrodsku, opatření původně vydané do odvolání trvalo do 1. dubna. Hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek ocenil klidný a rozvážný přístup vedení obce i občanů k opatřením vyplývajícím z nařízené karantény.

 

 • 17. 3. Kraj Vysočina zřizuje vlastní telefonní COVID linku, až do 18. 5. mohli občané využívat internetovou aplikaci pro konzultaci zdravotního stavu www.ulekare.cz. Veškeré náklady s provozem aplikace pro občany Vysočiny hradil kraj.

 

 • 19. 3. Nemocnice Jihlava zřizuje první odběrové místo pro testování koronaviru na Vysočině, následovaly i ostatní čtyři krajské nemocnice. Administrace celého procesu testování COVID-19 na Vysočině stojí na speciální on-line aplikaci, kterou pro nemocnice v rekordně krátkém čase vyvinulo IT oddělení Krajského úřadu Kraje Vysočina, jeho rozhraní a statistické výstupy využívají nejen nemocnice, ale i krajská hygienická stanice.

 

 • 19. 3. Začínají fungovat krizové školky a školy, které se v 15 zařízeních staraly o více než 100 dětí ve věku 3 – 10 let. Stanovená školská zařízení vykonávala nezbytnou péči o děti, o něž nemohou za nouzového stavu pečovat rodiče nebo jiný zákonný zástupce (např. příslušníci bezpečnostních sborů, zdravotnických zařízení apod.).

 

 • 28. 3. Kraj přistoupil k regulaci veřejné autobusové i vlakové dopravy, 11. 5. byl obnoven provoz školních autobusů, 1. 5. obnoveny víkendové spoje, k téměř úplnému návratu k obvyklým jízdním řádům dojde do 25. 5., resp. do 29. 5. u drážní dopravy.

 

 • 29. 3. V Domově se zvláštním režimem Břevnice vyhlášena karanténa. Nakažena byla většina z 22 klientů a někteří zaměstnanci. Od 30. 3. až do 27. 4. na místě s provozními záležitostmi pomáhali členové Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina. Nařízená karanténa v domově stále trvá.

 

 • 11. 4. Zahájeno testování pracovníků sociálních služeb, pozitivní zprávou je negativní nález u všech testovaných.

 

 • 14. 4. Kraj Vysočina posílá do francouzského partnerského regionu humanitární pomoc.

 

 • 23. 4. Na území Kraje Vysočina je spuštěn projekt Chytré karantény.

 

 • 6. 5. Nemocnice Jihlava nabízí testování na COVID-19 i pro samoplátce. V řádech dnů je stejná služba nabízena i ostatními krajskými nemocnicemi.

 

 • 17. 5. Končí nouzový stav vyhlášený 12. 3. Trval 66 dní.

 

Koncem nouzového stavu nekončí krizové řízení na území regionu. Vedení Kraje Vysočina se nyní intenzivně zabývá řešením finančních propadů v rozpočtech konkrétních zřizovaných, především zdravotních a sociálních zařízení. Kraj bude muset řešit ale i propad příjmů u svých kulturních zařízení, v dopravě, v oblasti životního prostředí, sportu a především nabídnout regionálním firmám pomoc související s oživením ekonomiky. 


 • tisk@kr-vysocina.cz
 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 19.5.2020 / 19.5.2020

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro novináře > Tiskové zprávy > 2018 > Listopad

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze