Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Sociální zařízení se připravují na rozvolnění omezení přijatých v souvislosti s COVID-19. Zlomové datum je 25. května

Plán uvolňování opatření v souvislosti s COVID-19, se kterým nyní počítá ministerstvo zdravotnictví, určuje 25. květen jako den, kdy bude možné za dodržení předepsaných podmínek dovolit návštěvy v domovech pro seniory. „Naším úkolem je krajská zařízení na změnu režimu připravit. Můžeme je vybavit dezinfekcí, ochranným materiálem a instrukcemi, jak postupovat v době návštěv, ale nemůžeme zaručit, že návštěvu neabsolvuje osoba pozitivní na COVID-19, a to aniž by o svém zdravotním stavu měla pochybnosti, ani testy nemusí být 100%. Máme za sebou velice náročné zvládání mimořádné události v Domově Břevnice, víme bohužel přesně, co následuje po nakažení byť jediného klienta domova. Nezastírám, že se obávám rozvolnění přísných opatření v domovech pro seniory, ale budeme respektovat potřeby našich klientů a umožníme jim přímý kontakt s rodinou, věřím, že to pomůže k jejich větší psychické pohodě,“ uvedl hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek.
 

 
 

Náměstek  hejtmana Kraje Vysočina pro oblast sociálních věcí Pavel Franěk dnes na jednání krizového štábu kraje uvedl, že urychlení rozvolnění přísných opatření se týká i obnovení procházek a možnosti klientů pobývat ve venkovních prostorách jednotlivých pobytových zařízení. Pro mladší klienty platí od 11. května, zatímco senioři si mohou vyjít ven od 8. června. Musí tomu však odpovídat zdravotní stav klientů. „Návštěvy v krajských domovech sociálních služeb budou podléhat velice přísnému režimu, budou probíhat pravděpodobně pouze ve vybraných dnech a hodinách. Jejich režim se může lišit zařízení od zařízení. Pomocníkem ve vybraných sociálních zařízeních mají být v budoucnu Krajem Vysočina pořízené termokamery, které budou snímat aktuální tělesnou teplotu nejen zaměstnanců, ale i návštěv,“ doplnil Pavel Franěk.

 

Podle Vladimíra Novotného, náměstka hejtmana Kraje Vysočina pro oblast zdravotnictví není zatím jasné, kdy do volnějšího režimu přejdou krajské nemocnice. Rychlé a neuvážené povolení návštěv by zásadním způsobem mohlo zkomplikovat nyní velice efektivní triáž – třídění přicházejících pacientů. „K velké opatrnosti nás vede obava z případného šíření nákazy COVID-19 zejména u pacientů s dalšími těžkými diagnózami. Navíc v případě zjištění pozitivity přítomné návštěvy nebo doprovodu je do povinné 14denní  karantény umístěn i zdravotní tým. Už nyní, v době přísného zákazu návštěv, právě pozitivní test u doprovázející osoby bez příznaků, poslal do karantény sedmičlenný zdravotní tým v Nemocnici Třebíč. Pokud by se tato skutečnost měla v budoucnu častěji opakovat, budeme muset umožnění návštěv z preventivních důvodů oddalovat. Bez plnohodnotného zdravotního týmu opravdu péči v nemocnicích nezajistíme,“ upozorňuje na velkou hrozbu rozvolnění Vladimír Novotný.

 

Hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek v souvislosti s blížícím se koncem nouzového stavu 17. května také upozornil, že tímto dnem Kraj Vysočina ukončí bezplatné zásobování ochranným materiálem pro obce, ORP, soukromé ordinace a provozy vybrané krizové infrastruktury, ve stejném režimu nákupu budou fungovat také příspěvkové organizace kraje. 


S koncem nouzového stavu také končí funkce určených škol a školských zařízení. Rodiče, kteří jejich služby využívají, budou o této skutečnosti informováni.  •  tisk@kr-vysocina.cz 
 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 11.5.2020 / 11.5.2020

 

Cesta: Titulní stránka > Ředitel Krajského úřadu

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze