Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro novináře

Mobilní verze webu

Klienti Domova Břevnice se uzdravují. Krajské nemocnice zahajují plánovanou operativu

Pravidelné jednání Krizového štábu Kraje Vysočina vedené hejtmanem Jiřím Běhounkem vyslechlo řadu pozitivních informací a příznivých sdělení. Nemocnice zřizované Krajem Vysočina už začínají operovat běžně, povinné testovaní zaměstnanců pobytových služeb na Vysočině vykázalo negativitu COVID-19. „Nejlepší zprávou dnešního dne je oznámení krajských hygieniků, kteří hlásí dva uzdravené klienty a dalších 14 negativně prvně testovaných v Domově Břevnice. Pokud v následujících dnech druhý kontrolní test prokáže uzdravení, budeme v Břevnici pečovat už pouze o čtyři nemocné COVID-19. Poděkování za péči o klienty adresuji zaměstnancům domova, lékařům a personálu Nemocnice Havlíčkův Brod, dobrovolníkům i týmu profesionálních hasičů. Mimořádnou situaci zvládli skvěle,“ uvedl hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek.
 

 
 

Všech pět krajských nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina je připraveno rozjet plánovanou operativu. Důležitou skutečností pro pacienty čekající na odložené zákroky je, že budou telefonicky nemocnicí kontaktováni a bude jim nabídnut nový termín, pokud už termín měli a ten byl  zrušen. „V žádném případě není nutné a ani žádoucí, aby pacienti kvůli plánovanému zákroku bez předchozí domluvy docházeli do nemocnic. Všem čekajícím nyní vedení nemocnic doporučuje maximální dodržování epidemiologických opatření, aby na sebe dávali pozor a omezili zbytečné komunitní kontakty,“ upozorňuje náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast zdravotnictví Vladimír Novotný. K postupnému rozběhnutí plánované operativy podle něj zásadně přispělo avízo snížení počtu blokovaných zdravotnických lůžek pro případně nakažené klienty sociálních služeb z původních 60 na současných 10 lůžek na 100 tisíc obyvatel. Podle Novotného nyní bude mít v tomto režimu každá krajská nemocnice na Vysočině vyčleněno deset lůžek, ostatní uvolněná kapacita bude využita právě pro hospitalizaci ostatních pacientů ošetřovaných v běžném režimu. Třídící stany u všech krajských nemocnic zůstávají, jejich provoz je i nadále žádoucí a nezbytný pro bezproblémový a bezpečný chod nemocnic.

 

Podle informací hejtmana Kraje Vysočina Jiřího Běhounka skončí v pondělí 27. dubna 2020 v Domově Břevnice výpomoc devítičlenného týmu Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina. Podle informací ředitelky Domova Hany Hlaváčkové je nyní v péči zařízení 20 klientů, z toho 2 se už uzdravili, 14 dalších klientů má první negativní test, vynikající zprávou pro nás bude vyjde-li opakované negativní testování v následujících dnech, což značí uzdravení dalších. Od pondělí bude chod zajišťovat tým kmenových zaměstnanců a dobrovolníků. Do služby přijde více pečovatelek, domov stále hledá dobrovolníky, kteří by vypomáhali s úklidem a pravidelnou dezinfekcí prostor. Karanténa v zařízení stále trvá, její trvání bude podle krajských epidemiologů závislé na výsledku PCR testů, které jsou u klientů průběžně prováděny, zatím však u některých s pozitivním výsledkem. Pokud jde o povinné testování zaměstnanců pobytových sociálních služeb, prošlo jím na Vysočině více jak 80 % zaměstnanců domovů bez ohledu na zřizovatele, a to bez pozitivního výsledku. Ostatní zatím netestovaní zaměstnanci jsou nyní v režimu karantény, pracovní neschopnosti nebo pečují o nezletilé děti.

 

Hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek dnes na jednání Krizového štábu Kraje Vysočina potvrdil, že zásobování ochranným materiálem je plynulé a probíhá přesně podle stanoveného plánu. Avizoval, že není vyloučeno, že 12. května předloží krajskému zastupitelstvu k projednání uvolnění dalších peněz z krajské rezervy, za které by byly ještě pořízeny adekvátní zásoby ochranných pomůcek pro krajské nemocnice, sociální zařízení a krajské školy, které budou po případném květnovém ukončení ministerských dodávek odkázány už jen na pomoc svého zřizovatele a případně své nákupy.

 

S ohledem na stále trvající období sucha neuvažuje hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek o ukončení zákazu rozdělávání ohňů dle svého nařízení ze 6. dubna 2020. Na platnost zákazu má zásadní vliv stanovisko Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina, podle ředitele Jiřího Němce bohužel důvody pro vyhlášení stavu dlouhotrvajícího sucha nepominuly.

 

  •  Jitka Svatošová, oddělení tiskové
    Krajský úřad Kraje Vysočina
    e-mail: tisk@kr-vysocina.cz

 

 

 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 24.4.2020 / 24.4.2020

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro novináře > Tiskové zprávy > 2018 > Listopad

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze