Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Jana Fischerová - náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Závěry z jednání Krizového štábu Kraje Vysočina, úterý 31. března 2020

 

 
 

Zdravotnictví

Od středy 1. dubna by mělo začít nově fungovat odběrné místo v Nemocnici Třebíč a v provozu bude ve všední dny od 7 do 17 hodin a o víkendu od 8 do 13 hodin. Odběrný stan v Třebíči doplní stávající odběrné místo v jihlavské nemocnici, další v Nemocnici Havlíčkův Brod a odběrovou sanitku Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina vyjíždějící z Jihlavy. V nejbližších dnech budou také posíleny odběry v jihlavské nemocnici, kde vyroste další odběrový stan, aby přijíždějící auta netvořila fronty. Nadále pokračují přípravy na spuštění odběrných míst ve zbývajících krajských nemocnicích v Pelhřimově a v Novém Městě na Moravě. Stále platí, že odběrné stany jsou určeny pouze pro indikované pacienty, tedy ty, které doporučí krajská hygienická stanice nebo praktický lékař.

 

Krajský úřad Kraje Vysočina ve spolupráci s Krajskou hygienickou stanicí kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, krajskými nemocnicemi, Zdravotnickou záchrannou službou Kraje Vysočina  a Státním veterinárním ústavem Jihlava vyvinuli novou aplikaci, jejímž účelem je nejen zefektivnění způsobu zadávání požadavků na odběry za účelem vyšetření pacienta, ale i následné zpracování tohoto požadavku odběrovým místem a příslušnou laboratoří tak, aby přehledy žádanek, provedených odběrů, výsledky vyšetření a ostatní informace byly k dispozici povolaným subjektům. Jak řekl hejtman Jiří Běhounek, lékaři tak budou mít možnost do aplikace jednoduchým způsobem zadat požadavek na odběr vzorku ošetřovaného pacienta a po celou dobu budou mít přehled nejen o počtu zadaných žádanek, ale také o postupu krajské hygienické stanice, provedených odběrech a laboratorních výsledcích svých pacientů. V případě, že bude test negativní, obdrží pacient prostřednictvím SMS nebo e-mailu potvrzení výsledku. Pokud bude pozitivní, kontaktuje pacienta přímo krajská hygiena a domluví s ním další postup. O spuštění nové aplikace informoval hejtman všechny praktické lékaře dopisem a zároveň požádal všechny lékaře o maximální součinnost.

Podle dohody s Ministerstvem zdravotnictví a Ústavem zdravotnických informací a statistiky budou informace prostřednictvím krajské aplikace průběžně předávány státnímu informačnímu systému, tak aby bylo naplněno Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví z 27. března 2020.


V obci Kynice na Havlíčkobrodsku skončí 1. dubna plošná karanténa. Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina provádí postupnou desinfekci obce podle doporučení krajské hygienické stanice. V karanténě v Kynicích zůstávají pouze rodiny, kde se potvrdila nákaza koronavirem.

 

Doprava

V autobusové dopravě pod objednávkou Kraje Vysočina nadále platí nastavený systém nástupu středními nebo zadními dveřmi, bez možnosti prodeje jízdních dokladů. Odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Kraje Vysočina dostal za úkol navrhnout další redukci nejméně vytížených víkendových spojů.

 

Sociální věci

Hejtman Jiří Běhounek poděkoval odboru sociálních věcí v čele s náměstkem Pavlem Fraňkem, Hasičskému záchrannému sboru Kraje Vysočina pod vedením plk. Jiřího Němce, dobrovolníkům i ředitelce zařízení v Břevnici Haně Hlaváčkové za rychlé řešení mimořádné situace v domově. V tuto chvíli jsou provoz domova i péče o klienty zajištěny v odpovídajícím rozsahu a kvalitě. Více o stávajícím režimu v domově ve vydané TZ: Profesionální hasiči budou od úterního rána pomáhat v Břevnici

 

Stále funguje Informační COVID linka Kraje Vysočina na telefonním čísle 564 602 602, občané ji mohou využívat sedm dní v týdnu v době od 8.00 do 22.00 hodin. Podle krajské statistiky odbaví linka přibližně 100 volajících denně.

Více informací na www.kr-vysocina.cz/covid-19.asp

 

 

 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 31.3.2020 / 31.3.2020

 

Cesta: Titulní stránka > Jana Fischerová - náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze