Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro novináře

Mobilní verze webu

Za rok 2019 obdržel krajský úřad osm peticí a 190 stížností

Na Krajský úřad Kraje Vysočina bylo v loňském roce doručeno osm peticí a 190 stížností, což je o 23 stížností více než v roce 2018 a počet peticí se ve srovnání s předloňským rokem navýšil o tři. Tři petice byly adresovány přímo hejtmanovi kraje, jedna oddělení vnitřní kontroly a další tři petice směřovaly na odbor dopravy a silničního hospodářství. Poslední petice požadující opravu silnice I/38 V Havlíčkově Brodě v úseku ulice Lidická byla z důvodu nepříslušnosti postoupena na Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Jihlava.
 

 
 

Tři petice požadovaly zachování autobusové linky č. 340 801(Dačice-Jemnice-Brno) a v tomto případě byl pisatelům v zákonné lhůtě zaslán vysvětlující dopis hejtmana. Další petice požadovala zachování stávajícího statutu rybníka Kachlička ve Skále v okrese Havlíčkův Brod. Tato petice však byla z důvodu nepříslušnosti postoupena ministerstvu zdravotnictví a krajské hygienické stanici. Tři petice se týkaly oblasti dopravy a silničního hospodářství V jedné z nich byl vyjádřen nesouhlas s plánovanou trasou silnice I/38 – MÚK Jihlava jih – Stonařov. V další petici pisatelé požadovali zachování vlakové zastávky na znamení Dvorce na trati č. 225, a to u konkrétních čísel vlaků. V poslední petici pisatelé požadovali odstranění dopravního omezení na silnici Úsobí–Herálec. Všechny tyto petice byly vyřízeny ve stanovené lhůtě a pisatelé byli o vyřízení informováni vždy do 30 dnů ode dne doručení petice.

 

Ve srovnání s rokem 2018 bylo vloni na krajský úřad doručeno o 23 stížností více, celkem tedy 190, a to na výkon přenesené i samostatné působnosti.

 

Méně bylo stížností na stav dopravních komunikací, naopak se 3x zvýšil počet stížností v oblasti dopravní obslužnosti na celkově 27 podání. Z nich bylo pouze pět důvodných stejně jako v roce 2018. Dále se zvýšil počet stížností na postup ředitelů příspěvkových organizací kraje z 10 na 15, a v tomto případě pouze jedna byla shledána jako důvodná. Podle krajské statistiky se rovněž zvýšil počet stížností na zařízení sociální péče, na postup zaměstnanců obcí při vyřizování záležitostí občanů nebo na hospodaření obcí. „Oproti roku 2018 se stížnosti dotkly i oblasti veřejných zakázek, daní  a poplatků nebo sociálních dávek a sociálně právní ochrany dětí. Naopak v oblasti životního prostředí neeviduje krajský úřad za loňský rok ani jednu stížnost. Podotýkám, že tato čísla se týkají výkonu samostatné působnosti orgánů kraje, tj. stížností vyřizovaných podle pravidel rady kraje,“ upřesnila Eva Rydvalová, vedoucí krajského oddělení vnitřní kontroly.


Podle pravidel rady kraje bylo zaevidováno celkem 140 stížností, z toho 70 stížností bylo přímo šetřeno a vyřízeno orgány kraje, z nich pouze 12 stížností bylo důvodných nebo částečně důvodných. Dalších 33 případů bylo postoupeno k vyřízení jinému subjektu z důvodu nepříslušnosti k šetření a 10 stížností bylo zasláno orgánům kraje pouze na vědomí. „V roce 2018 bylo na krajský úřad doručeno 22 anonymních oznámení, v loňském roce to bylo jen 18. Z toho čtyři oznámení byly prověřovány a jedna anonymní stížnost byla shledána důvodnou,“ doplnila Eva Rydvalová. V roce 2019 bylo doručeno pět stížností upozorňujících na možné korupční jednání, z čehož dvě byly doručeny fyzicky a tři prostřednictvím e-mailu. Žádná z těchto stížností neupozorňovala na možné korupční jednání zaměstnanců kraje zařazených do krajského úřadu, z důvodu nepříslušnosti byly všechny postoupeny k šetření Policii ČR.


Celkem 31 stížností spadalo do kategorie stížností dle správního řádu a 13 stížností bylo zařazeno podle zákona o zdravotních službách. Dále bylo orgánům kraje podáno 6 stížností dle zákona o svobodném přístupu k informacím.  • Eva Rydvalová, oddělení vnitřní kontroly
    Krajský úřad Kraje Vysočina
  • tisk@kr-vysocina.cz
 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 25.3.2020 / 25.3.2020

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro novináře > Tiskové zprávy > 2018 > Listopad

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze