Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Martin Hyský - radní Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Kraj v rámci Fondu Vysočiny nabízí další milióny na hospodaření v lesích. Doporučuje využít rychlá elektronická podání

kůrovec
Radní pro oblast lesního a vodního hospodářství, zemědělství a životního prostředí Martin Hyský upozorňuje vlastníky a nájemce lesů, že v období od 16. 3. 2020 do 16. 4. 2020 bude Kraj Vysočina přijímat žádosti do programu Fondu Vysočiny „Hospodaření v lesích 2020“. Výzva je koncipována tak, aby pokryla minimálně práce v celém roce 2020, vyúčtování lze podávat až do 31. 3. 2021 a nepředpokládá tedy další výzvu v letošním roce. „V tuto chvíli je připraveno k přerozdělení 30 miliónů korun s tím, že jsme připraveni případný převis dofinancovat z rezervních zdrojů,“ doplňuje náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast ekonomiky a majetku Martin Kukla.
 

 
 

Pro rychlejší a pohodlnější administraci navrhujeme žadatelům, aby administraci žádostí vyřizovali především elektronicky nebo prostřednictvím pošty, ti kteří budou podávat žádosti o finanční prostředky do lesního hospodářství osobně, aby tak činili ideálně v pondělí a ve středu, a to v budově A v přízemí, číslo dveří 1.10., žadatelům doporučujeme využít i telefonní spojení, které je dostupné na adrese: http://extranet.kr-vysocina.cz/telefon/oj/oddeleni-zemedelstvi nebo e-mail.

 

V roce 2019 proběhly dvě výzvy, které řešily problematiku lesního hospodářství. „O jejich správném zacílení svědčí množství podaných žádostí – 1419 žadatelů, kteří požádali o téměř 82 miliónů korun. Všechny v termínu podané žádosti, které splnily podmínky výzvy, byly kladně vyřízeny. Účelem poskytovaných finančních prostředků je pomoc vlastníkům lesa při obnově lesních porostů po kalamitě, která je v Kraji Vysočina způsobena hlavně hmyzími škůdci. Obdobný způsob financování podaných žádostí předpokládá vedení Kraje Vysočina i v letošním roce, stejně jako výše podpory, která může být od 10 tisíc do 500 tisíc korun,“ říká Martin Hyský.

 

Více informací, včetně kontaktů najdete https://www.fondvysociny.cz/dotace/zadosti/FV02775?kat=7&s=vse

Vlastníci lesů mohou i nadále čerpat dotace na jiné lesní práce z národních zdrojů. Více informací o státních dotací je k dispozici na adrese: http://eagri.cz/public/web/mze/lesy/dotace-v-lesnim-hospodarstvi-a-myslivosti/financni-prispevky-na-hospodareni-v/ i v tomto případě je podacím místem krajský úřad.


  • Jitka Merunková, odbor životního prostředí a zemědělství
    Krajskýk úřad Kraje Vysočina
    e-mail: tisk@kr-vysocina.cz
 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 12.3.2020 / 12.3.2020

 

Cesta: Titulní stránka > Martin Hyský - předseda výboru pro rozvoj strategických projektů, životní prostředí a MA 21

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze