Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Informace pro poskytovatele sociálních služeb - COVID 19

 

 
 

V souvislosti s aktuální situací v ČR vytvořil Kraj Vysočina přehled důležitých odkazů s informacemi týkajícími se šíření onemocnění COVID-19. V dokumentech, na které přehled odkazuje, jsou podrobně popsána rizika, která z tohoto onemocnění plynou pro klienty a poskytovatele sociálních služeb i širokou veřejnost. Stále platí, že zásadní je zodpovědné chování a přijetí odpovědnosti každého jednoho občana.


Děkujeme všem poskytovatelům a pracovníkům pobytových, terénních a ambulantních sociálních služeb za vaši práci. Uvědomujeme si, že právě v těchto chvílích je ještě více důležitá než kdy dříve a to i přes všechna rizika, která může přinášet. Jste skvělí a velice si vážíme toho, co děláte! 

Odkazy na webové stránky:


Ministerstvo zdravotnictví ČR – ústřední orgán pro oblast zdraví a zdravotní péče: https://koronavirus.mzcr.cz/

Odkaz na jednotlivá rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR - https://www.mzcr.cz/obsah/aktualni-mimoradna-opatreni-a-rozhodnuti-ke-covid-19_4135_1.html

 

Státní zdravotní ústav – příspěvková organizace Ministerstva zdravotnictví ČR určená k zajištění metodické a referenční činnosti na úseku ochrany veřejného zdraví http://www.szu.cz/tema/prevence/2019ncov

http://www.szu.cz/tema/prevence/doporuceni-pro-zdravotnicka-zarizeni-2019-ncov

 

Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě – státní orgán odpovědný za agendu epidemiologie: http://www.khsjih.cz/

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR – ústřední orgán odpovědný za metodické vedení sociálních služeb a za oblast pracovněprávních předpisů:

https://www.mpsv.cz/web/cz/socialni-sluzby-info

https://www.mpsv.cz/web/cz/informace-ke-koronaviru

https://www.mpsv.cz/web/cz/-/koronavirus-a-pracovnepravni-souvislosti


Kraje Vysočina – zřizuje a řídí příspěvkové organizace v odvětví sociálních služeb a spolufinancuje poskytovatele sociálních služeb; zajišťuje také informovanost obyvatel na svém území: https://www.kr-vysocina.cz/covid-19.asp.

Telefonní linka Kraje Vysočina ke koronaviru: 564 602 602. Tisková zpráva ke spuštění: zde

 

Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR – zastřešující organizace poskytovatelů sociálních služeb: http://www.apsscr.cz/cz/asociace/aktuality/?id=372


Obecný web informující o koronaviru - https://www.okoronaviru.cz


Další odkazy na konkrétní materiály:


Potvrzení o zaměstnání pro účely očkování proti nemoci covid-19 - zde


Postup v případě obtíží při registraci zaměstnanců poskytovalelů sociálních služeb k očkování - zde


Doporučený postup pro poskytovatele sociálních služeb č. 17/2020 ohledně výjimky ze zákazu návštěv na základě provedeného POC testu - zde


Tiskové prohlášení VZP k antigennímu testování - https://www.vzp.cz/o-nas/aktuality/tiskove-prohlaseni-vzp


Video návody MPSV ve spolupráci s Armádou ČR v Těchoníne ohledně nastavení proti-epidemiologických opatření - zde


Organizační opatření VZP ČR č. 50/2020 v souvislosti s onemocněním COVID-19 - zde


Materiály ministerstva zdravotnictví a Armády ČR, odboru biologické ochrany ohledně zacházení s ochrannými pomůckami - Materialy


Mimořádná opatřebí, co aktuálně platí - https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/mimoradna-opatreni-_-co-aktualne-plati-180234/


Online školení k tématu COVID19 pro pracovníky v sociálních službách - http://zdravamesta.cz/skoleni-socialni-sluzby-covid


Video návody ohledně oblékání a svlékání ochranných pomůcek - ZDE


Informace pro domovy pro seniory z webu vseobecnylekar.cz - zde


Doporučený postup pro hygienický servis v nízkoprahových adiktologických službách – COVID-19 - zde


Bezpečné používání osobních ochranných prostředků (OOP) při poskytování lůžkové zdravotní péče pacientům s COVID-19 -

http://www.szu.cz/tema/prevence/oblekani-a-svlekani-oop-u-covid-19


Doporučení či odpovědi na nejčastější dotazy v oblasti sociálně-právní ochrany dětí v období epidemiologické hrozby COVID-19 - https://www.mpsv.cz/web/cz/socialne-pravni-ochrana-deti1


Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví ze dne 29. 3. 2020 ohledně nařízení všem poskytovatelům sociálních služeb k přijímání nových klientů a jejich testování na COVID-19 - zde


Doporučený postup č. 6 MPSV Stanovisko k poskytování pobytových sociálních služeb-domovy pro seniory, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy se zvláštním režimempři nařízené karanténě - zde


Mimořádné opatření ministrstva zdravotnictví zde dne 27. 3. 2020 ohledně nařízení poskytovatelům zdravotních služeb následné a dlouhodobé lůžkové péče a poskytovatelům sociálních služeb - zde


Mimořádné opatření ministrstva zdravotnictví zde dne 27. 3. 2020 ohledně zákazu návštěv pacientů ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb s výjimkami - zde


Tisková konference Ministerstva zdravotnictví ohledně opatření u poskytovatelů sociálních služeb - tisková konference začíná v čase 22:30 - https://www.ceskatelevize.cz/porady/10101491767-studio-ct24/220411058260327/


Doporučení ministerstva zdravotnictví k používání ochranných prostředků - zde


Informace pro poskytovatele sociálních služeb k zajištění nezbytné péče o děti ve věku od 3 do 10 let - zde


Doporučené ostatní náměty pro poskytovatele sociálních služeb - zde


Doporučení ministerstva zdravotnictví pro praktické lékaře pro onemocnění COVID - https://www.svl.cz/zpravy/nova-doporuceni-mzcr-pro-pl-pro-onemocneni-covid-19-v-cr-ze-dne-1932020.html


Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví ohledně organizace a provádění karantény u zdravotnických pracovníků - zde


Metodické doporučení Mobilní specializovaná paliativní péče v době pandemie COVID-19 - zde


Přehled všech usnesení vlády ČR proti koronavirové pandemii - https://www.zakonyprolidi.cz/koronavirus


Informační materiál o koronaviru určený pro mentálně postižené - https://www.spmpcr.cz/category/novinky/ soubor zde


Informační leták o koronaviru pro seniory - zde


Souhrnné postupy a doporučená stanoviska MPSV. Vše v aktuální podobě dostupné na stránkách - https://www.mpsv.cz/web/cz/socialni-sluzby-info


Společnost intenzivní medicíny ČR - https://csim.cz/covid-19/dokumenty/


Bezplatná právní poradna kanceláře Frank Boldhttps://koronavirus.frankbold.org


Pravidla pro domácí karanténu:

http://www.szu.cz/tema/prevence/rady-a-doporuceni-pro-domaci-karantenu

https://www.mojeambulance.cz/covid-19/pravidla-karanteny/

https://www.zdravezpravy.cz/2020/03/12/jake-to-je-v-domaci-karantene-vice-na-zdravezpravy-cz/


Prozatímní pokyny WHO - Racionální používání osobních ochranných prostředků proti onemocnění coronavirem (COVID-19) - zde.

Přeloženo z: http://www.szu.cz/tema/prevence/racionalni-pouzivani-osobnich-ochrannych-prostredku-u


Doporučení Ministerstva zdravotnictví všem poskytovatelům zdravotních služeb ve vlastním sociálním prostředí - zde.


 
Zodpovídá: Jakub Kumpa
Vytvořeno / změněno: 6.3.2020 / 17.3.2020 | Zveřejnit od: 5.3.2020
Informace jsou aktuální

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze