Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Martin Hyský - radní Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Seminář k ochraně před povodněmi a k dotacím do oblasti vodního hospodářství

Tradiční seminář pro obce zaměřený na ochranu před povodněmi a k dotacím ve vodním hospodářství uspořádal na konci února ve svém sídle Kraj Vysočina. „Přestože se Vysočině rozsáhlé povodně v posledních letech naštěstí vyhýbají, je potřeba jejich předcházení a souvisejícím činnostem věnovat stálou pozornost. Do určité míry jsou povodněmi ohroženi všichni obyvatelé naší republiky, proto je důležité, aby každý věděl, kde sežene dostatek informací a co má v dané situaci dělat,“ říká krajský radní pro oblast životního prostředí a zemědělství Martin Hyský. Seminář se tedy mimo jiné věnoval zdrojům poskytujícím aktuální hydrologická data, ale i praktickým informacím, jak mají obce a jejich povodňové orgány postupovat a kde si mohou vyžádat případnou pomoc.
 

 
 

Na semináři vystoupili odborníci s bohatými zkušenostmi z větších či menších povodní z minulých let, konkrétně zástupci vodohospodářských dispečinků Povodí Moravy, s. p. a Povodí Vltavy, s. p., Českého hydrometeorologického ústavu, Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina, Ministerstva životního prostředí a Krajského úřadu Kraje Vysočina.

 

Odpolední blok semináře se věnoval problematice čištění odpadních vod a aktuálním informacím o dotacích ve vodním hospodářství zejména na infrastrukturu vodovodů a kanalizací. Jak na semináři zaznělo, ze 704 obcí na území Kraje Vysočina má zajištěno čištění svých odpadních vod přibližně třetina z nich. „Problémem našeho kraje je jeho značná sídelní roztříštěnost s vysokým podílem malých sídel do 500 obyvatel, což obecně způsobuje vyšší náklady na realizaci staveb,“ připomněl radní Martin Hyský.

 

Kraj Vysočina ze svého rozpočtu od roku 2002 poskytl obcím a jejich svazkům do infrastruktury vodovodů a kanalizací více než miliardu korun, jen v letošním roce to bude dalších 77 milionů korun. V současné době je ve Fondu Vysočiny zveřejněna výzva k příjmu žádostí do programu Projektová příprava ve vodním hospodářství 2020, který nahradil v minulosti vyhlašovaný program Čistá voda. O tento program je každoročně velký zájem a obce a jejich svazky z něj mohou získat dotaci na podporu zpracování projektových dokumentací zejména pro územní a stavební řízení v oblasti zásobování pitnou vodou, odvádění a čištění odpadních vod a ochrany před povodněmi nebo suchem. Žádosti o podporu z tohoto programu lze podávat od 16. 3. do 1. 4. 2020. Na semináři dále vystoupili zástupci Státního fondu životního prostředí ČR, kteří představili vlastní dotační programy.

 

Všechny prezentace ze semináře jsou zveřejněny na webových stránkách Kraje Vysočina www.kr-vysočina.cz.

 

 

  • Martin Drápela, odbor životního prostředí a zemědělství
    Krajský úřad Kraje Vysočina
  • tisk@kr-vysocina.cz 
 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 4.3.2020 / 4.3.2020

 

Cesta: Titulní stránka > Martin Hyský - předseda výboru pro rozvoj strategických projektů, životní prostředí a MA 21

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze