Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro novináře

Mobilní verze webu

Kraj Vysočina = kraj příznivý pro život rodin s dětmi do 15 let

Kraj Vysočina = kraj příznivý pro život rodin s dětmi do 15 let
K tomu to závěru dospěl nedávno provedený evaluační průzkum, který realizoval Kraj Vysočina ve spolupráci s Vysokou školou polytechnickou Jihlava a díky projektu Ministerstva práce a sociálních věcí Krajská rodinná politika. Průzkum byl realizován na vzorku 800 respondentů v Kraji Vysočina žijících ve společné domácnosti alespoň s jedním dítětem ve věku do 15 let.
 

 
 

Na základě výsledků dotazníkového šetření lze jednoznačně konstatovat, že Kraj Vysočina je krajem příznivým pro život rodin s dětmi. Na takto položenou otázku odpovědělo variantami „rozhodně ano“ či „spíše ano“ 85 % dotázaných. Opačný názor mělo pouze 6 % respondentů. Celých 70 % dotázaných hodnotí služby pro rodiny s dětmi v Kraji Vysočina za dostačující.

 

Z šetření dále vyplývá, že služby pro rodiny s dětmi by se měly především zaměřovat na „vzdělávání rodičů a podporu rodičovských kompetencí a „prevenci a předcházení problémů v rodině“. Průzkum se zaměřil i na kvalitu služeb pro rodiny s dětmi, provozovaných na území Kraje Vysočina a průměrné hodnocení všech služeb se pohybovalo v rozmezí známek 1,64 až 2 na možné škále 1-5 (hodnoceno jako ve škole).

 

„Průzkum potvrdil, že Kraj Vysočina se problematice služeb pro rodiny dlouhodobě věnuje a hodlá rodinu i nadále podporovat. Dál budeme pracovat na zajištění a poskytování širokého spektra kvalitních, dostupných a plnohodnotných služeb na profesionální úrovni,“ dodal k výsledkům dotazníkového šetření náměstek hejtmana pro oblast sociálních věcí Pavel Franěk.

 


  • Stanislava Holbová, odbor sociálních věcí
    Krajský úřad Kraje Vysočina
  • tisk@kr-vysocina.cz 
 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 28.2.2020 / 28.2.2020

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro novináře > Tiskové zprávy > 2018 > Listopad

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze