Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Pavel Pacal - náměstek hejtmana Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Jiřička obecná je ptákem roku 2020

Jiřička obecná je ptákem roku 2020
Jiřička obecná byla vyhlášena letošním ptákem roku Českou společností ornitologickou. Udělením titulu jiřičce obecné chtějí ornitologové upozornit na ubývání vhodného životního prostředí vlivem stavebních úprav a zásahů do hnízdišť. V roce 2019 bylo v Jihlavě evidováno celkem 391 hnízdících párů na 78 obsazených budovách. V Havlíčkově Brodě hnízdilo 43 párů jiřiček pouze na 6 budovách.
 

 
 

Jiřička je tažný druh zimující v Africe. Na hnízdiště jiřičky přilétají na přelomu dubna a května. Využívají staré hnízdo, anebo pokud nemohou, staví nové hnízdo z bláta a slin. Umisťují ho vždy na vnější zdi budov, nejčastěji pod římsy, do okenních nik nebo zapuštěných lodžií. Je to silně koloniální pták.

 

Jiřičky žijí v blízkosti člověka po tisíciletí a dlouhou dobu se jednalo o vztah harmonický, trhliny začal získávat až v poslední době, kdy se projevuje intenzivní velkoplošné hospodaření narušující pestrost krajiny a úbytek hmyzu. K tomu se přidává i velký tlak na opravu a zateplování budov, které ohrožuje ptáky nejen při samotném hnízdění, ale i jejich budoucí zahnízdění. Tato problematika se týká i dalších synantropních druhů jako jsou například rorýs obecný, kavka obecná, netopýři, ale i obyčejní vrabci. 


Všichni volně žijící ptáci jsou u nás chránění podle § 5a zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. A chráněna jsou všechna vývojová stadia, od vajec a mláďat až po dospělé jedince. Kromě úmyslného odchytu a usmrcování patří mezi zakázané činnosti i poškozování, ničení a odstraňování hnízd. Neměli bychom tedy svévolně odstraňovat ani neobsazená hnízda na podzim po vyhnízdění, ať už jsou umístěna na stromě, v křoví, na balkoně paneláku nebo uvnitř ve stáji či v garáži.


Česká společnost ornitologická proto vyzývá veřejnost, aby si jiřiččích hnízd všímala a svá pozorování zaznamenávala do databáze na webové stránce www.rorysi.cz. Údaje pomohou ornitologům získat lepší přehled o naší populaci jiřiček, ale také například úředníkům při rozhodování o stavebních úpravách.

 

Zdroj: www.birdlife.cz  • Barbora Švíková, odbor životního prostředí a zemědělství
    Krajský úřad Kraje Vysočina
  • tisk@kr-vysocina.cz 
 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 27.2.2020 / 27.2.2020

 

Cesta: Titulní stránka > Pavel Pacal - náměstek hejtmana Kraje Vysočina

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze