Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro novináře

Mobilní verze webu

Porosty zničené kůrovcem je třeba nahradit smíšenými lesy

Porosty zničené kůrovcem je třeba nahradit smíšenými lesy
V úterý 18. února se v Kongresovém sále Krajského úřadu Kraje Vysočina uskutečnil seminář zaměřený na problematiku lesního hospodářství, zejména obnovu kalamitou poničených lesů, který byl určen pro vlastníky lesů, odborné lesní hospodáře, státní správu lesů i širokou veřejnost. Účastníky přivítal krajský radní pro oblast životního prostředí a zemědělství Martin Hyský, který ocenil práci lesníků, vyzdvihl jejích nasazení při zpracování kůrovcové kalamity a ujistil, že kraj je připraven i nadále finančně podporovat vznik druhově pestrých lesů. Pro letošní rok je v dotačním programu Fondu Vysočiny Hospodaření v lesích 2020 vyčleněno minimálně 30 milionů korun.
 

 
 

Na semináři vystoupili zástupci Krajského úřadu Kraje Vysočina, Mendelovy univerzity v Brně, Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti a Ministerstva zemědělství.


V úvodní přednášce věnoval  profesor Otakar Holuša pozornost zejména optimální dřevinné skladbě, tvorbě porostních směsí a podpoře věkové a druhové diverzity jako cesty k trvale udržitelnému hospodaření. Václav Lidický zmínil postup Ministerstva zemědělství v podpoře lesního hospodářství, novou legislativu a očekávané změny v ní. V příspěvku Jana Lubojackého se přítomní seznámili s vývojem kůrovcové kalamity a prognózou jejího vývoje nejen na Vysočině. Dotační politiku kraje představil vedoucí oddělení lesního hospodářství a myslivosti Jiří Bartoš.  • Jiří Bartoš, odbor životního prostředí a zemědělství
    Krajský úřad Kraje Vysočina
  • tisk@kr-vysocina.cz 
 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 20.2.2020 / 20.2.2020

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro novináře > Tiskové zprávy > 2018 > Listopad

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze