Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro podnikatele

Mobilní verze webu

Aktualizace: Dotační programy administrované Technologickou agenturou ČR v roce 2020

TA ČR
Přinášíme Vám aktualizovaný přehled otevřených a plánovaných dotačních výzev programů týkajících se vědy, výzkumu a inovací administrovaných Technologickou agenturou České republiky (TA ČR).
 

 
 

Aktuálně otevřené výzvy:


Výzva AquaticPollutants

- mezinárodní výzva na podporu výzkumu v oblasti znečištění vodních zdrojů
- do 18. 5. 2020 běží lhůta pro podání návrhů projektů - https://www.tacr.cz/soutez/aquaticpollutants/call-2020-2/

- uchazeči: podnik, výzkumná organizace


Výzva M-ERA.NET

- mezinárodní výzva na podporu materiálového výzkumu a inovací.
- do 16. 6. 2020 běží lhůta pro podání návrhů projektů - https://www.tacr.cz/soutez/m-era-net/call-2020-3/

- uchazeči: podnik, výzkumná organizace


Program DOPRAVA 2020+

- podpora aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti dopravy

- do 10. 6. 2020 běží lhůta pro podání návrhů projektů - https://www.tacr.cz/soutez/program-prostredi-pro-zivot/druha-verejna-soutez-prostredi/

- uchazeči: podnik, výzkumná organizace, organizační složka státu a územní samosprávný celek

 

Positive Energy Districts (PED)

- mezinárodní výzva podporující aktivity typu sdílení dobré praxe a alignment ve formátu ERA.NET – cílem výzvy je “capacity building” projektů na vývoj, technologie a inovace městských oblastí pro tvorbu positive energy districts, je tedy zaměřena spíše na přípravnou část vedoucí k vývoji a výzkumu, tedy na měkké projekty typu síťování, studie, mapování a syntézy současného výzkumu, matchmaking a sdílení dobré praxe

- do 24. 9. 2020 běží lhůta pro podání návrhů projektů - https://www.tacr.cz/program/positive-energy-districts-ped/

- uchazeči: stávající řešitelé běžících projektů z národního programu Théta

 

Připravované výzvy:

Program ÉTA – 4. veřejná soutěž

- podpora inovačního potenciálu společenských věd, humanitních věd a umění - veřejná soutěž bude zaměřena na zmírňování negativních celospolečenských dopadů a využívání nových příležitostí v reakci na řešení důsledků krize spojené s pandemií COVID-19, a to zejm. v oblasti sociální, vzdělávací, ekonomické a kulturní

předpokládaný termín příjmu žádostí: 30. 4. 2020 - 15. 6. 2020

- bližší info - https://www.tacr.cz/soutez/program-eta/ctvrta-verejna-soutez/

 

Program TREND – Technologičtí lídři

- program MPO na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje se zaměřuje zejména na zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti podniků, především rozšířením jejich trhů v zahraničí, pronikáním na trhy nové či posunem výše v globálních hodnotových řetězcích

předpokládaný termín příjmu žádostí: 30. 4. 2020 - 24. 6. 2020

- bližší info - https://www.tacr.cz/soutez/program-trend/treti-verejna-soutez-4/

 

Program DELTA 2

- podpora aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací – podpora mezinárodní spolupráce v aplikovaném výzkumu českých podniků a výzkumných organizací se zahraničními organizacemi.

- předpokládaný termín příjmu žádostí: 14. 5. 2020 - 15. 7. 2020

- bližší info - https://www.tacr.cz/soutez/program-delta-2/druha-verejna-soutez-8/

 

Program Prostředí pro život

- podpora podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí

- předpokládaný termín příjmu žádostí: 21. 5. 2020 - 22. 7. 2020

- bližší info - https://www.tacr.cz/soutez/program-prostredi-pro-zivot/treti-verejna-soutez-5/

 

Průvodce výzvami 2020 -  https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2020/04/17/1587116582_200417_pruvodce_VS.pdf

 
Zodpovídá: Ing. Ivona Hájková
Vytvořeno / změněno: 31.1.2020 / 24.4.2020 | Zveřejnit od-do: 24.4.2020-31.12.2020
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro podnikatele > Podpora inovací

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze