Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro novináře

Mobilní verze webu

Dotační příležitosti se zaměřením na komunitární programy EU na rok 2020

Dotační příležitosti se zaměřením na komunitární programy EU na rok 2020
Ve středu 15. ledna se v sídle Kraje Vysočina uskutečnil odborný seminář k představení dotačních příležitostí pro regionální partnery. Akce byla zaměřena na možnosti získání finanční podpory v rámci některých tzv. komunitárních programů Evropské unie a zájemcům nabídla příležitost k individuálním konzultacím jejich projektových záměrů. „V současné době dochází k postupnému dočerpávání finančních prostředků v operačních programech a pro příští programové období Evropská unie předpokládá výrazné navýšení spolufinancování ze strany příjemců. Komunitární programy proto představují zajímavou alternativu financování rozvojových záměrů a v nejbližších letech patrně budou nabývat na významu,“ vysvětluje Pavel Pacal, náměstek hejtmana kraje pro oblast regionálního rozvoje a územního plánování, pod jehož záštitou se akce konala.
 

 
 

Možnosti finanční podpory z Evropské unie se neomezují pouze na evropské strukturální a investiční fondy v rámci politiky soudržnosti. Podporu na rozvojové projekty lze získat rovněž z tzv. komunitárních programů. Na rozdíl od operačních programů ve strukturálních fondech, se jedná o programy financované přímo z rozpočtu Evropské unie a spravované Evropskou komisí či specializovanou výkonnou agenturou. Programy jsou zpravidla víceleté a v období 2014–2020 Evropská unie jejich prostřednictvím podporuje širokou škálu témat od vzdělávání, výzkumu, vývoje a inovací přes podnikání, kulturu, životní prostředí, zdraví a sociální věci až po vnitřní trh či oblast justice.


Semináře se zúčastnily čtyři desítky zástupců obcí, místních akčních skupin, neziskových organizací a škol působících na Vysočině. Program účastníkům blíže představil zaměření a cíle komunitárních programů, s důrazem na programy pro oblast vzdělávání a kultury. Všeobecně známý program Erasmus + podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a sportu. V období 2014–2020 je do něj alokováno téměř 15 miliard euro. Program Evropa pro občany nabízí přes 185 milionů euro pro částečné financování projektů zaměřených na rozvoj aktivního evropského občanství a demokratické angažovanosti občanů ve společnosti. Program Kreativní Evropa je pak zaměřen na podporu projektů v oblasti umění, médií, kulturních a kreativních odvětví a žadatelům je v něm k dispozici přibližně 1,5 miliardy euro.


Zajímavým programem, který cílí především na mladé lidi od 18 do 30 let, je rovněž Evropský sbor solidarity. Jde o novou iniciativu Evropské unie, se kterou se v České republice můžeme setkávat od roku 2018 a která umožňuje mladým lidem věnovat se profesi nebo působit jako dobrovolníci v rámci různých projektů ve prospěch místní komunity, a to jak doma, tak i v ostatních zemích Evropy.


Mezi dalšími zdroji, které mohou obce i jiní potenciální žadatelé využívat, lze zmínit také Mezinárodní visegrádský fond, který již od roku 2000 podporuje spolupráci mezi zeměmi Visegrádské skupiny (Česká republika, Maďarsko, Polsko, Slovensko), a to zejména navazování a rozvoj kulturní spolupráce, vědeckých výměn, výzkumu, vzdělávání a mládeže. Každoročně tento fond rozděluje mezi žadatele okolo 8 milionů euro.


Na ochranu zejména životního prostředí, revitalizaci kulturního dědictví, spolupráci ve vzdělávání a další témata jsou pak určeny prostředky Fondů EHP a Norska, známých mezi širokou veřejností jako tzv. „norské fondy“. V nich je na období let 20142021 otevřeno 11 programů v celkovém finančním objemu 7,6 milionu euro, z nichž mohou žadatelé v České republice dosáhnout až na částku v přepočtu okolo 5 miliard korun.


„Dotačních příležitostí mimo strukturální fondy EU existuje celá řada a jsou v nich soustředěny značné finanční prostředky. Věřím, že dnešní seminář účastníkům pomohl lépe se zorientovat v pestré nabídce dostupných dotací, a budu velmi rád, pokud v budoucnu tyto programy na Vysočině podpoří co nejvíce projektů i navázání nových partnerství,“ uzavřel Pavel Pacal.


komunitární programy

  • Iveta Fryšová, odbor regionálního rozvoje
    Krajský úřad Kraje Vysočina
  • tisk@kr-vysocina.cz
 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 16.1.2020 / 16.1.2020

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro novináře > Tiskové zprávy > 2020 > Leden

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze