Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Kultura a památky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Muzeum Vysočiny Třebíč

 

 
 

Jaký byl rok 2019 z pohledu Muzea Vysočiny Třebíč rokem?


Uplynulý rok byl pro Muzeum Vysočiny Třebíč opět významným rokem realizace dříve připravovaných projektů.

V rámci projektu „Lidová kultura AT-CZ“, podporovaného z finančních prostředků programu Interreg V-A Rakousko-Česká republika (jedná se o projekt přeshraniční spolupráce, jehož cílem je vybudování platformy k ochraně, rozvoji a prezentaci nehmotného kulturního dědictví příhraničních regionů a zahájení spolupráce klíčových aktérů napříč regiony) se podařilo ve spolupráci s hlavním partnerem – Krajem Vysočina – dokončit generální rekonstrukci zemědělské usedlosti na Cyrilometodějské ulici v Třebíči pro účely Centra tradiční lidové kultury. Centrum bude zprostředkovávat již nyní připravované programy a akce zaměřené na prezentaci tradiční lidové kultury pro veřejnost. Rekonstruovaný objekt byl slavnostně představen široké veřejnosti 4. prosince 2019. Zároveň od počátku prosince jsme začali v Centru realizovat první z měkkých aktivit projektu – edukační vánoční pásma pro školy, a to s velmi pozitivní zpětnou vazbou jak na nové prostředí, tak náplň programu zaměřenou na lidové adventní a vánoční zvyky.


ctlkctkl


V rámci přeshraniční spolupráce pokračovalo plnění úkolů projektu „Mezinárodní kulturní platforma“, zkráceně označovaného jako I-CULT. Projekt je rovněž financován z programu Interreg V-A Rakousko-Česká republika 2014-2020. Jedná se o spolupráci odborných týmů v oblasti archeologie, etnografie, sklářství a tzv. zprostředkující prezentační činnosti s koordinovanými výstupy.

V pořadí další pokračoval projekt „Modernizace expozic a návštěvnických prostor v pobočce Muzeu řemesel Moravské Budějovice“, k němuž zpracované libreto a scénář dodali odborní pracovníci muzea. Ve spolupráci s Projektovou kanceláří Kraje Vysočina jsme vypracovali projektovou žádost na rekonstrukci expozic v Moravských Budějovicích do výzvy Muzea II Integrovaného regionálního operačního programu MMR ČR. Výzva byla přijata a schválena. Muzeum obdrželo od zřizovatele zápůjčku a vzápětí byly zahájeny první kroky k realizaci dle harmonogramu. Právě v loňském roce se úspěšně ve spolupráci s vlastníkem objektu zámku, městem Moravské Budějovice, podařilo zahájit stavební přípravné práce. V závěru roku byla zveřejněna ve spolupráci s Projektovou kanceláří Kraje Vysočina veřejná zakázka na celkovou modernizaci dle projektu.


567


Rok 2019 byl posledním rokem činnosti muzea v podmínkách doby udržitelnosti projektu „Zámek Třebíč – modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic“. Ve spolupráci s OKPPCR byla podána poslední monitorovací zpráva s výsledkem bez ztráty hvězdičky. Brzy nato se podařilo muzeu zprovoznit venkovní kavárnu, jejíž fungování se setkalo s velkým úspěchem ze strany veřejnosti.


Doba udržitelnosti pokračovala u projektu „Komplexní propagace zámku Třebíč“. Nemohu přitom nevzpomenout alespoň jednu aktivitu spojenou s projektem komplexní propagace, a to byly dva nové scénáře kostýmovaných prohlídek provedené formou divadelních představení. Jedna zacílená prioritně na dětské návštěvníky na trase Lidé. Místa. Osudy. Druhá – pro širokou veřejnost – probíhala na trase Valdštejnové na Třebíči. Oba programy se setkaly s velkou návštěvností a mimořádným úspěchem publika. Pro ty, kteří nestihli kostýmované prohlídky v loňském roce, mohu přislíbit, že se jejich repríz dočkají návštěvníci muzea i v roce 2020.


 V oblasti tradiční lidové kultury navázalo muzeum na předchozí roky a ve spolupráci s Odborem kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Kraje Vysočina uspořádalo již 4. ročník slavnostního udílení titulů „Mistr tradiční rukodělné výroby Kraje Vysočina“, v jehož rámci zároveň proběhla prezentace nově zapsaných nemateriálních statků tradiční lidové kultury Kraje Vysočina. V rámci prezentace statků TLK natočilo muzeum 4 krátké filmy, z nichž dokument k zápisu tzv. Karmelské pouti ve farnosti Heřmanov se dočkal čestného uznání na přehlídce muzejních filmů Musaionfim 2019 v Uherském Brodě.


839


Která výstava či akce vzbudila mezi návštěvníky největší ohlas?


Opět to byla na sklonku roku tradiční vánoční výstava, spojená s prezentací betlemářské tvorby nejen z Třebíče, ale také z okolí Tišnovska a jiných částí naší republiky. Betlémy doplnily působivé gotizující dřevořezby Romana Galeka z Jindřichova Hradce. Pro třebíčské patrioty samozřejmě nechyběl ani klasický velký stavěcí betlém z Třebíče, tentokrát nejvýznamnějšího autora Antonína Čelouda, u příležitosti připomenutí 130 let od jeho narození.


V letní sezóně to byla výstava z tvorby Ladislava Nováka, připomínající 20 let od úmrtí tohoto významného třebíčského umělce. Výstavní projekt byl navíc podpořen vydáním zdařilého katalogu a pořádáním speciálních výtvarných dílen a programů pro školy se zaměřením na typicky „novákovské“ techniky jako topologické kresby, froasáže, veronáže nebo lité tuše.


Z akcí, orientovaných spíše na odbornou veřejnost, se velkému zájmu muzejních kolegů těšil 24. ročník Veletrhu muzeí ČR zaměřený na téma Muzeum a region.


Pokračovali jsme v nové aktivitě, kterou muzeum cílí na starší generaci: programy pro seniory s názvem Ukryto v depozitáři. Ty jsou koncipovány jako dopolední setkávání v prostředí depozitáře, kde se návštěvníkům věnují přímo odborní pracovníci a přibližují jim různé zajímavosti ze zázemí, takříkajíc zevnitř své muzejnické práce.


10121514
Co zajímavého připravujete v roce 2020?


Začali jsme v neděli 5. ledna Tříkrálovým koncertem v Kamenném sále na zámku v Třebíči, kterým jsme symbolicky vstoupili do nového roku. Tentokrát účinkoval dětský soubor Okáček z MŠ Duha v Třebíči a bylo zcela vyprodáno.


Krátkodobé výstavy zahájíme prezentací moderních dřevěných plastik Petra Kremlise Kotoulka a výstavou ETTA Clubu Třebíč věnovanou fenoménu sběratelství pivních suvenýrů. V bývalé konírně bude následovat výstava k poctě Vratislava Bělíka, jíž připomeneme 120. výročí od narození tohoto významného moravského národopisce. Na hlavní turistickou sezónu bude nejen pro pány-kluky velkým tahákem výstava modelů autíček. Závěr roku bude opět patřit vánoční výstavě betlémů.


Z dalších akcí pak připomeňme muzejní programy pro děti i dospělé, velikonoční (i vánoční) dílničky, tentokrát navíc i v nově otevřeném Centru tradiční lidové kultury, dále velmi vyhledávané prázdninové dny v muzeu, již tradiční Dějepravné soutěžení, třebíčskou muzejní noc, stále plně obsazený muzejní příměstský tábor, tradiční celorepublikovou soutěž v pomalém kouření dýmek a v závěru roku také již tradiční zpívání u slámového betlému. V Jemnici budou opět přichystány pro veřejnost tak oblíbené Muzejní dny.


161617
Na kterou výstavu či projekt se těšíte nejvíce Vy osobně?


Opět, tradičně nejtěžší otázka. Těším se na všechny výstavy a akce našeho muzea. Z výstav si dovolím zdůraznit autorskou výstavu k poctě Vratislava Bělíka. Z připravovaných akcí to pro mne dále bude 25. ročník Veletrhu muzeí, který letos proběhne v rámci našeho přeshraničního projektu za účasti rakouských partnerů a bude zaměřen na modrotisk – fenomén v loňském roce zapsaný na seznam nemateriálního kulturního dědictví UNESCO. Dvoudenní akce bude doplněna konferencí na dané téma a exkurzí do modrotiskové dílny firmy Danzinger v Olešnici.


A opět se také těším na výstavu vánoční, která je pro nás od roku 2013 po novém uspořádání expozic takříkajíc druhým vrcholem sezóny. Pokud mohu prozradit téma, bude se jednat převážně o současnou betlemářskou tvorbu z širšího okolí Třebíče, a zároveň tímto připojuji i výzvu k veřejnosti: pokud máte doma originální betlém, s nímž byste se rádi pochlubili ostatním, dejte nám vědět, velmi rádi s vámi navážeme spolupráci!


Z projektů se těším na pokračování realizace rekonstrukce expozic v Moravských Budějovicích. V tomto roce dojde k podstatné části projektované modernizace tak, abychom mohli v polovině roku 2021 Muzeum řemesel představit široké veřejnosti v novém kabátě. Očekávám také úspěšné zveřejňování výsledků práce z projektu Mezinárodní kulturní platforma (I-CULT). V průběhu roku dojde postupně k otevření projektovaných výstav s tématy sklářství, lidový oděv a stavby a život ve středověku.


A konečně etnografická část projektu bude vrcholit vydáním výpravné publikace: kuchařky lidové stravy ze všech na projektu participujících regionů podél česko-rakouské hranice, doplněné barevnými fotografiemi regionálních specialit.


Na otázky odpovídal: Ing. Jaroslav Martínek, ředitel Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace, http://www.muzeumtr.cz

 
Zodpovídá: Veronika Landsmanová
Vytvořeno / změněno: 3.1.2020 / 3.1.2020
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka > Kultura a památky > Kultura > Příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina > Seznam příspěvkových organizací v oblasti kultury

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze