Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro příspěvkové organizace kraje

Mobilní verze webu

Muzeum Vysočiny Jihlava

 

 
 

Jaký byl rok 2019 z pohledu Muzea Vysočiny Jihlava rokem?

Pro jihlavské muzeum to byl jednoznačně „rok Roštejna“. Po několika letech, kdy byl projekt na rekonstrukci hradu připravován, kdy se podařilo zajistit financování těchto nápadů a kdy také probíhaly práce na rekonstrukci hradu i expozic, jsme v roce 2019 tzv. došli do finále. V červnu byly slavnostně otevřeny a pro návštěvníky zpřístupněny obě prohlídkové trasy i hradní věž. Těší náš, že návštěvnický ohlas na expozice je velký a jednoznačně pozitivní. Ještě více nás těší, že řada návštěvníků si všímá nejen expozic, ale i toho, že hrad prošel velmi zásadní stavebně-památkovou rekonstrukcí. Na Roštejně ale definitivně hotovo není, čeká nás ještě zejména oprava fasád, nádvoří a předhradí.

roštejn


Která výstava/akce vzbudila mezi návštěvníky největší ohlas?

Opět musím uvést Roštejn – návštěvnost byla opravdu velká A to i díky kulturním akcím, které se na Roštejn mohou po rekonstrukci opět postupně vracet a přibývají i nové. Návštěvnicky velmi úspěšné byly i obě vánoční výstavy. A zapomenout nesmím na výstavu „Svět středověkých her“: ta byla velmi zajímavá z odborného hlediska, protože prezentovala dosud v archeologii nezkoumané téma. Přilákala ale i velké množství zájemců, určitě i proto, že její součástí byla řada interaktivních prvků. Úspěch výstavy byl tak velký, že se z ní zcela neplánovaně stala i výstava putovní a v brzké době k ní vydáme i katalog. V roce 2019 jsme také organizovali mezinárodní konferenci Stříbrná Jihlava, proběhl už její devátý ročník.

 

vánoční výstavastříbrná jihlava











Co zajímavého připravujete pro rok 2020?


Hned začátkem roku otevřeme atypickou výstavu o hmyzích postavičkách z knížek Ondřeje Sekory – atypickou proto, že je to výstava entomologická, ale inspirovaná pohádkovými hmyzími příběhy. Velmi mne těší, že její součástí jsou také edukační programy pro děti od školek po druhý stupeň škol. V průběhu roku se dvěma menšími výstavami zapojíme do letošního tématu vysočinských muzeí a otevřeme výstavy věnované sklu. A velká očekávání máme opět od Roštejna – po řadě let se hrad dostává do normálního provozního režimu.

 

Na co - kterou výstavu/projekt se těšíte nejvíce Vy osobně? Vaše očekávání, přání ...


Pro mne bude určitě velmi zajímavá archeologická výstava. Jedná se o volné pokračování dlouholetého cyklu, v kterém veřejnosti představujeme výsledky nejnovějších archeologických výzkumů na Vysočině. Letos bude tato výstava navíc doplněna o prezentaci výzkumné metody dendrologie a dendrochronologie. Jedná se o metodu, která přináší nenahraditelné informace archeologům, památkářům, historikům ale třeba i biologům.

Na otázky odpovídal: RNDr. Karel Malý, PhD., ředitel příspěvkové organizace; http://muzeum.ji.cz


 
Zodpovídá: Veronika Landsmanová
Vytvořeno / změněno: 3.1.2020 / 3.1.2020
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro příspěvkové organizace > Právní předpisy kraje

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze